Provizora vortaro Esperanto-Ido


Noto: tr = transitiva; ntr = ne-transitiva; * = neologismo (ne-oficala se pri Ido-vorto).
Noto: tr = transitiva; ntr = ne-transitiva; * = neologismo (ne-oficiala se pri Ido-vorto).

Vorti qui esas sama en amba lingui aparas sen repeto.
Vortoj kiuj estas samaj en amba;ugrave; lingvoj aperas sen ripeto.

Tamen vorti quale "aktoro", "avo" e "bovo" ne esas tote sama, nam en Ido li ne esas maskula o femina.
Tamen vortoj kiel "aktoro", "avo" kaj "bovo" ne estas tute samaj, cxar en Ido ili ne estas virseksaj aù inseksaj.

Simbolo "~" indikas ne-exakta traduko.
Simbolo "~" indikas ne-preciza traduko.

Verbo en Ido finas infinitive per "-ar", en Esperanto per "-i", do hike ni uzas la komuna formo per "-as".
Verbo en Ido finigxas infinitive per "-ar", en Esperanto per "-i", do chi tie ni uzas la komunan formon per "-as".

Punto elevita (·) hike indikas olua kompozo de plura elementi.
Punkto plialtigita (·) cxi tie indikas gxian konsistigon de pluraj elementoj.

En Esperanto-vorto, cirkonflexo esas remplasita hike per "x" sequanta la litero koncernata.
En Esperanto-vorto, cirkumflekso estas anstataùigita cxi tie per "x" sekvanta la literon koncernatan.

Certe ica listo ne esas perfekta, ed ol bezonas plusa laboro, ma ni esperas ke on trovas ol esar utila.
Certe cxi tiu listo ne estas perfekta, kaj gxi bezonas pli da laboro, sed ni esperas ke oni trovas ghin utila.-a (cxe nombroj)-esm- (ex. tria = triesma)

abako

abatoabado

abdikas

abdomenoabdomino

abelo

aberacioaberaco

abioabieto

abismo

ablativo

abnegacioabnego

abolasabolisas

aboliciasabolisas

abomenasabominas

abonas

abortas

abrikoto

abrupta

abscesoabceso

abscisoabciso

absinto

absoluta

absolvas

absorbas

abstinasabstenas

abstinas? abstinencas

abstrakta

absurda

abundaabundanta

abutmento

acero

acerbaakra; acerba

acetoacetat-acido

acetato

acetileno

acetono

acida

acid·o

AcorojAcori

-acx--ach-

acxamala, desestiminda

acxetaskompras

adakontinua

-ad-

adaptas

adekvataadequata

adekvat·eadequate, sat

adepto? adepto

adiabata

adiaù(o), -asadio, -as

adiciasadicionas

adjektivo

adjutanto

administras

administracioadministr-eyo, -antaro

admiras

admiralo

admiralitatoadmiral-erio, -oficeyo

admonasexhortas; reprimandas

adoptas

adoras

adreso

Adriatiko

adstringaastriktiva

adultasadulteras

Adventoadvento

adverbo

advokato

aero

aerolito

aeronaùtiko*aeronautiko

aeroplano

aerostato

afabla

afekciasafektas

afektasafektacas

afero

afgana, -o

afidoafidio

afiksoafixo

afina

afisxoafisho

afliktas

afliktoaflikto; ditreso

aforismo

afrankas

AfrikoAfrika

agas

agacas

agato

agento

agitas

aglo

aglomeras

aglutinas

agnoskas

agnostika

agroagro; feldo

agrablaagreabla

agrafo

agronomo

agronomio

agropirohundo-herbo

agxoevo

agxasevas

agxioajio

agxiotasajiotas

ajloalio

ajn'iu ajn' = irga, irgu; 'io ajn' = irgo

ajuto

-ajx--aj-

ajxokozo

ajxuraajura

akacio

akademio

akanto

akaparas

akaro

akcelasaceleras

akcentoacento

akceptasaceptas

akcesoraacesora

akcioaciono

akcidentoacidento

akcipitroacipitro

akcizoimposto, acizo

akirasaquiras

aklamas

aklimatizasaklimatas

aknopustuleto; akneo

akolitoakoluto

akomodas

akompanas

akompanantinodueno

akordas

akordionoakordeono

akraakuta; akra

akrasonastridanta

akreditas

akrido

akrido? lokusto

akrobato

akrostiko

aksoaxo

akseloaxelo

aksiomoaxiomo

akto

aktinio

aktistoklerko

aktiva

aktoro

aktuala

akumulas

akurata

akustiko

akusxasparturas

akusx·igasakushas

akuzas

akuzativo

akvoaquo

akvo·faloaquofalo; katarakto~

akvo·pren·ejohidranto

akvo·sxovelaseskupas

akvareloaquarelo

akvarioaquario

akveduktoaquedukto

ala, (antaù vokalo) ad

al laa la, al

aloalo~

al·donaplusa

al·donasadjuntas

al·fiksasatachas

al·glu·igxasadheras

al·gxust·igasajustas

al·ligasatachas

al·venasarivas

alabastro

alarmas

alaùdoalaudo

AlbanujoAlbania

albatroso

albino

albumo

albumeno

alcionomartin-peskero

aleo

alegorio

aleno

alergio

alezas

alfabeto

algo

algebro

AlgxerioAljeria

alia (adj.)altra

alia (pron.)altru

aliaj (pron.)altri

alibio

aligatoro

alineasindentas

alko

alkaloalkalio

alkemio

alkoholo

alkovo

almanako

almozasmendikas

alno

aloo

alojoaloyuro

alpo

AlpojAlpi

alta

altaro

alteomalvavisko

alternas

alternativo

altitudo

altruismuloaltruisto

aludas

alumeto

aluminio

aluno

alveolo

alvokasadvokas

amas

amalgamo

amarabitra

amaso

amaso (de personoj)turbo

amatoro

amazono

ambasado

ambaùamba

ambaùdekstraambidextra

ambicias

ambigua

amboso

ambro

ambulanco

amebo

ameloamilo

amendasemendas

amento

AmerikoAmerika

ametisto

amfibia

amfiteatro

amiko

amindumaskurtezas

amnesti·o

amnezio

amoniako (gaso)amono

amoras

amorfa

amortizasamortisas (fizike; finance)

ampelopso

ampleksaampla~, vasta~, grosa~

amplitudo

ampulo

amputas

amuleto

amuzaamuziva; drola

amuzas

-an-

anagramo

anakronismo

analo

analfabetoiliterato

analgezio

analizas

analoga

ananaso

anarhxioanarkio

anarkioanarkio

anasoanado

anatemas

anatem·o

anatomio

ancxovoanchovo (preparita kom manjajo)

anekdoto

aneksasanexas

anemio

anemometro

anemono

anestezasanestezias

angiovaskulo

angiloanguilo

angino

Angla

AnglioAnglia

anglikana

AnglujoAnglia

angor·o

angulo

angvisoorveto

angxeloanjelo

anhelas

animoanmo

animalo

animismo

anizo

ankaùanke, (ank)

ankoraùankore, (ankor)

ankoraùfojeankorfoye

ankro

anobio

anodo

anomalio, -aanomal-eso, -a

anoncasanuncas

anonima

anorako

anso

anseroganso

anstataùvice

anstataùasremplasas; suplantas~

anstataùas provizoresupleas

antagonismo

antagonisto

Antarktaantarktika

antaù (en la cxeesto de)koram

antaù (en spaco)avan

antaù (en tempo)ante

antaù-pre-

antaùaantea

antaùofronto

antaùdiraspredicas

antaùeantee; olim

antaùenadavane

antaùen-iras, -igasavancas (tr/ntr)

antaùenpusxasincitas~; pulsas adavane

antaùenpusxas (mekanike)propulsas

antaùnelongarecenta

antaùnomoprenomo

antaùo (malo de dorso)facio

antaùparoloprefaco

antaùrajtapriora

antaùtukoavantalo

antaùurbopreurbo

antaùvidasprevidas; anticipas; expektas

anteno

antero

antibiotika

anticipas

antidoto

antikvaantiqua

antilopo

antipatiarepugnanta

antipati·o

antipodo

antirinomuzelfloro

antisepso, -aantisept-igo, -a

antitezo

antologio

antonimo

antracito

antropologio

antropomorfa

anuso

aparato

aparta

apartamento

apartenas

apartigasseparas; segregacas

apatio

apelaciasapelas

apenaùapene, (apen)

apendico

apendicito

aperasaparas

apetit·o

aplaùdasaplaudas

aplikas

apogas

apogeo

apogpilastrokontraforto

apokalipso

apokrifa

apologio

apopleksioapoplexio

apostolo

apostrofo

apoteko

apro

aprilo

aprobas

apud

apud·a

-ar-

Araba

Arab·ujoArabia

arako

arakido

araneo

arangxasaranjas

arboarboro

arbalesto

arbaregoforesto

arbaretobosko

arbitraciasarbitras

arbusto

ardasardoras

ardeoherono

ardezo

areo

areno

arestas

arganokrano (nesimpla); argano (simpla)

argilo

argono

argumentas

argxentoarjento

arhxi-, arki-arki-

ario

aristo

aristokrata

aritmetiko

arko

arkadoarko~

arkadaroarkado

arkaika

arkaismo

arkeoarcho

arkeologo

arkeologio

arkipelago

arkitekto

arkitekturo

arkitravo

arkivo

Arktaarktika

arlekenoarlekino

armeo

ArmenujoArmenia

armiloarmo

armistico

arniko

arogas

arokasroquas

aromo

aroruto

arseno

arsenalo

arto

artefaritaartificala

arterio

arteza

artifikohabileso; artifico; ruzo; subterfujo

artiko

artiklo

artilerioartilrio

artilerio

artisxokoartichoko

artrito

aso

asbesto

asekuras

asepsoasepteso

asertas

asfalto

asfiksio, -asasfixio, -as

asfodelo

asignas

asimilas

asimptoto

askalonoshaloto

asketo

asocias

asocioasoci(ur)o

asomasklabas

asparago

aspektas

aspiras

aspirino

astero

asterio

asteroido

astigmata

astmo

astro

astragalo – (osto)

astrologo

astrologio

astronomo

astronomio

atakas

atakparolasinvektivas

atasxeoatasheo

atavismo

ateismo

ateisto

atendas (antaùvidas)expektas

atendas (gxis okazo)vartas

atentas (pensas pri)atencas

atentas (prikalkulas)egardas

atestas

atestantotesto

atingas

Atlantiko

atleto

atmosfero

atolo

atomo

atraktas

atribuas

atributo

atrofio, -(ig)as, -igxasatrofio, -igas, -as

atutotrumpo

auxdiencoaudienco~

o, (antaù vokalo) od

aù .. aùo(d) .. o(d),

aùdacasaudacas

aùdasaudas

aùguroauguro

aùgustoagosto

aùkcioaucion-vendo

aùloaulo

aùreoloaureolo

aùroroauroro

aùskultasaskoltas

aùspicioauspicio

AùstralioAustralia

AùstralioAustralia

AùstrioAustria

aùtarcio, -aautark-eso, -a

aùtejogarajo

aùtenta, -ikaautentika

aùtobiografioautobiografio

aùtobusoautobuso

aùtodidakto, -aautodidakto, -a

aùtografoautografo

aùtokratoautokrato

aùtomataautomata

aùtomatoautomato

aùtomobiloautomobilo

aùtonomaautonoma

aùtoroautoro

aùtoritatoautoritato

aùtunoautuno

avo

avalo

avantagxoavantajo

aveloavelano

aveno

aventur·o

avenuo

averagxoaverajo

avertas

avida

avidaavara

avizas

azaleo

azenoasno

AzioAzia

azilo

azimuto

ba!

babilas

babusxobabucho

bagatelo

bajonetobayoneto

bakas

bakanalo

bakterio

balo

balaasbalayas

balado

balanciero

balasto

balbutas(cxe infano, aù pro timo) balbutas; (pro daùra perturbo) stoteras

baldakenobaldakino

baldaùbalde

baledobaleto

baleno

balistiko

balkono

balonobalon(et)o

Baltabaltika

balustro

balustrado

balzamo

bambuo

banalatriviala

banano

banasbalnas

bandobando; bandacho

bandagxobandajo~

bandito

bangxo*banjo

banjano*banyano

banko

bankrotas

bantukoban-toalo

baobabo

baptas

baras

barajxo (en akvejo)estakado

barako

baraktas

barbo

barbara

bardo

barelo

barelegofudro

bario

barikado

baritono

barko

barokradoherso~

barometro

barono

baseno

basko

baskulas

baskulobaskulilo; lev-ponto kun baskulilo

bastardo

bastiono

bastono

batas

batalasbatalias; kombatas

bataletasskarmuchas

bataliono

batatopatato

baterio

baùmaskabras

bavas

bazo

bazaro

baziliko

beata

bebobebeo

bedo

bedaùrasregretas

beduenobeduino

begonio

beko

bela

beladono

beletajolia

Belga

BelgujoBelgia

belsonecoeufonio

benasbenedikas

bendobendo~

benko

benzenobenzino

benzinogazolino

bero

bergamoto

bestobestio

betobeto; betravo

betono

betulobirko

bevelobizelo

bezonas

bezonas grave (kiel malricxegulo)indijas

bi·plano

bibliobiblo

bibliografio

biblioteko

bicepso

biciklo

bideobideto

bienodomeno

bierobiro

bifsteko

bigamio, -abigam-eso, -a

bigota

bilobilieto~, tratajo

bilanco

bilardobiliardo

bildoimajo

bildoflanko (malo de dorsa flanko)averso

biletobilieto

bilgxobilgo

biliono

binara

bindas

binomobinomio

biografio

biokemio

biologio

birdoucelo

bireto

BirmoBurma

bis

biskoto

biskvitobisquito

bismuto

bitumo

bivakas

bivako, -asbivak-eyo, -as

bizarabaroka

bizono

blanka

blasfemas

blato

blazono

blekasbramas

blinda

blindumasdazlas

bloko

blokadasblokusas

blonda

blovassuflas; ventas

blua

blufas

blunderbuzoeskopeto

bluzo

bo-

boao

boacorentiro

boaco kanadakaribuo

boardasbordeas

boatobatelo

boatkonkursoregato

bobenobobino

bobenasspulas

bogxiobogio

bojasaboyas

bojkotasboikotas

bokalo

boksasboxas

bolasbolias

bolido

BolivioBolivia

bolto

bombo

bombardas

bombonobonbono

bona

bon·ven·igas

bon·vol·e

bonegabonega, ecelanta

bonsxancafortunoza

bonsxancofortuno

bonvolasbonvolas, degnas~

boras

boro

boraksoboraxo

bordorivo

Borneo

borso

boskobosko; kopso~

boto

botaniko

botaùrobutoro

botelo

bovo

bovlobolo

braceleto

bradipo

brakobrakio

braksegxofotelo

braksegxo remburitaberjero

bramobremo

brano

brancxobrancho

brancxetoramo

brancxigxasbifurkas

brandobrandio

brankobrankio

brankardokamilo

brasobraco~, estayo~

brasikokaulo

brava

brazas

brecxobrecho

brelokoberloko

bremsofreno

bretotabulo

Bretona

brido

bridasbridagas; echekas

brigado

briko

brilas

brila (belega)splendida

brilajxetoflitro

brilorajxooripelo

BritujoBritania

brocxobrocho

brodas

brogaseskaldas

brokantas

brokasbrodas~

brokolobrokoli-kaulo

bromo

bronkobronkio

bronkito

bronzo

brosas

brosobrosilo

brosxurobroshuro

brovo

bruasbruisas

brulas

bruloferoholokausto

brulstangetobrando

bruna

brunigxas (kuire)risolas

bruska

brustopektoro

bruto

buoboyo

bubalobufalo

bucxasbuchas

budoechopo

budgxetobudjeto

buduaro

buforospo

bufedobufeto; kredenco

bufro

bugxetobudjeto

bukobuklo

bukedobuketo

bukloloklo

buksobuso

bulbo

BulgarujoBulgaria

buljonobuliono

bulkosemlo

bulo de teroglebo

bultenobuletino

bulvardo

bumerango

bunta

burdoburdono

burgxoborgezo

burgxonoburjono

burleska

burokrato

busoautobuso

busprito

busto

busxoboko

busxelobushelo

buteobuzardo

buterobutro

butiko

butono

caro

cedas

cedilocedilio

cedro

cedratocitrono

celoskopo

celasvizas

celebrascelebras; festas

celerio

celuloido

celulozoceluloso

celumasapuntas

cemento

cent

centi-

centimo

centimetro

centro

centrifugacentrifugala

centripetacentripetala

cenzurascensuras

cepoonyono

ceramiko

cerbocerebro

cerealo

ceremonio

certacerta; certena

ceruzo

cervo

cetero

cezaro

ceziocesio

citu

ciatua

cibetociveto

cidonioquingo

cidro

ciferocifro

cigano

cigarosigaro

cigaredosigareto

cigno

cikado

cikatro

ciklo

ciklameno

ciklono

ciklopo

cikonio

cikorio

cilindro

cimo

cimbalo

cinabro

cinamo

cindro

cinikacinika, -ala, -atra

CiproChipro

cipreso

cirocirajo

cirko

cirkelokompaso

cirklo

cirkonstanco

cirkulas

cirkulero

cirkumfleksocirkonflexo

cirkvitocirkuito~

ciruso

cis-cis-

cisterno

citas

citadelo

citrocitaro~

citronolimono

civila

civilizas

civilizaciocivilizeso

civito

cxaspro ke; nam

cxagrenasvexas

cxamochamo

cxambelanochambelano

cxambrochambro

cxampanochampanio

cxampionochampiono

cxapoboneto; (vaska) beredo

cxapelochapelo

cxapitrochapitro

cxarocharo

cxarlatanosharlatano

cxarmascharmas

cxarnirocharniro

cxarpentaskarpentas

cxarto (dokumento)charto

cxarumobrueto

cxasajxovildo

cxasaschasas

cxasioframo (di vehilo)

cxasputorofureto

cxastachasta

cxeen; kun; apud; ye

cxe la hejmo deche

cxeestantaprezenta~

cxeestasasistas

cxefaprecipua; cxefa

cxefochefo

Cxehxacheka

CxehxoslovakujoChekoslovakia

cxekocheko

cxelocelulo

cxemizokamizo

cxenokateno

cxerizocerizo

cxerpascherpas

cxesascesas

cxesigas provizoresuspensas

cxesigas (fluon de likvo)estanchas

cxevalokavalo

cxevalpiedotusilajo

cxevronochevrono

cxi tiehike

cxi tienadhike

cxi tioico, co

cxi tiuica, ca

cxioomno

cxiamsempre

cxieaubiqua

cxielocielo

cxifaskrumplas

cxifonoshifono

cxifro, -aschifro~, -as

CxilioChili

cximpanzochimpanzeo

cxiomangxaomnivora

cxirkaù (adv.)cirkume

cxirkaù (prep.)cirkum

cxirkaùascirkondas

cxirkaùirasjiras; cirkulas

cxirkaùprenasembracas

cxiu (adj.)omna; singla

cxiu (pron.)omnu; singlu

cxiuj (pron.)omni

cxiutagaomnadia

cxizascizelas

cxokoladochokolado

cxuka, kad

cxu ... cxusive ... sive

cxukomandrino

dade, (di)

daktilodatelo

dalio

daltonismo

damaodaimo

damagxasdomajas

damasko

damnas

dampasamortisas

dampilosordino

Dana

dancasdansas

dandodandio

dangxerodanjero

dankadankema; gratitudoza

dankas

DanlandoDania

DanuboDanubio

DanujoDania

dato

dativo

datrevenoaniversario

daùboduvo

daùrasduras

daùras sencxesepermanas

dazipoarmadilo

de (indikante aganton)da

de (indikante originon)de

de (indikante proprieton)di

debatas

debeto

debutas

decas

decembro

decidas

decidas (fari ion)rezolvas

decimala

decxifrasdechifras

dedicxasdedikas

deduktas

defendasdefensas

defias

deficito

defilas

definitiva

deflankigxasdigresas

deformasdeformas

degeneras

degradas

dejxorasdejuras

dek

dekalogo

dekano

dekantas

deklamas

deklaras

deklaras publikeprofesas

deklinacio, -asdeklino, -as

deklivo (malsupren)pento

deklivo (supren)rampo

dekoktas

dekonajxodismo

dekoraciasdekoras

dekretas

dekstradextra

dekstrakornaakuta~

dekumasdecimacas

delegaciodelegaciono

delegaciasdelegas

delfenodelfino

delfiniodelfinelo

delikatadelikata; miniona

delikt·o

delikveskvadeliquecanta

deliras

delogasseduktas

delokigasdiplasas

delto

demagogo

demagogio

demanda vortointerogativo

demandasquestionas

dementasdementias

demokrata

demokratio

demono

demonstraciasdemonstras

denominatoro

denoveitere

densa

densejobusho~

dento

dentradetopiniono

denuncas

departementodepartmento

dependas

depesxodepesho

deponasdepozas

deportas

depostdepos

deprimasdepresas

deputas

derivas

dervisxodervisho

desegnas

desegnas skizetrasas

desertodesero

despoto

destinas

desxiraskolias

detaladetaloza

detalo

detaletominucio

detektivo

determinas

detruasdestruktas

deturnas (baton)pareas

dev·o

devas (morale)devas

devas (pro neceso)mustas

devenas (de prauloj)decendas

deviasdeviacas

devigasobligas

devigas perfortekoaktas

devizodevizo; moto; cheko, trato o pekunio exterlanda

dezerta

dezert·o

deziras

diodeo

diabeto

diablo

diademo

diafanatranslucida

diafragmo

diagnozas

diagonala

diagonal·o

diagramo

diakono

dialekto

dialektiko

dializ·o

dialogas

diamanto

diametro

dianto

diapazono

diapozitivo

diare·o

dibocxasdebochas

diciplinas

didodronto

didaktiko

didelfo

dielektriko

dierezotremao

diesodiezo

dieto

difektasdomajas

diferencialo

diferencigasdistingas

diferenco, -asdifero, -as

difinasdefinas

difraktas

difteritodifterio

diftongo

difuzas

digo

digestas

digitalo

digramo

digvojochoseo~

dika

diktas

diktatoro

dilatas

dilemo

dilet·anto

diligenta

diligxencodilijenco

diluasdilutas

diluvodiluvio

dimancxosundio

dimensiodimensiono

dinamo

dinamiko

dinamito

dinastio

dinosaùrodinosaurio

diocezo

dioptrio

diplomo

diplomatiodiplomaco

dirasdicas

direktas

direkto (A-B aù B-A)sinso

direkto (A-B kaj B-A)direciono

dis-

disaùdigasbrodkastas

discxiplodicipulo

disenterio

disertaciodiserto

disfalaskrulas

disigasseparas

disigxasdivergas~

disipas

disko

diskontas

diskreta

diskurs·o

diskutas

dismultigxasproliferas

disocias

disonanc·o

dispensario

dispepsio

dispersas

disponas

disputas

dissendasbrodkastas

distancodisto

distilas

distingasdicernas

distrasdistraktas

distribuasdistributas

distrikto

disvolvasdevelopas

diurnodio

divano

divenasdivinas

divergxasdivergas~

diversa

dividas

diviziodiviziono

divorcas

dizelo*dizela motoro

dizertasdesertas~

do

docento

dogo

dogano

dogmodogmato

dogxodojo

doko

doktoro

doktrino

dokumento

dolaro

dolcxadolca

dolmeno

doloras

domo

domenodomino

domicilo

dominasdominacas

donas

donacas

donas kiel favorograntas

dorlotas

dormas

dormemadormema; somnolanta

dorno

dorso

dosiero

dotas

dotodoturo

dozo

dragas

drako

drakunkoloestragono

dramodramato

drapo

drapiras

drastadrastika

drasxasdrashas

dratigebladuktila

dratradiospoko

drenas

dresas

driado

drilo

drinkaskrapulas

drivasdriftas

drogo

dromedaro

dronasdronesas

dronigasdronas

drozerodrosero

druido

du

duaduesma

dubasdubitas

dudekduadek

duelas

dueto

dugongoduyongo

duko

dum

dum (adv.)dum ke

duno

dungasengajas

dungosoldatomercenario

duobladuopla

duon-mi-

duonoduimo

duongantomiteno

duoninsulopeninsulo

duonkudrasimbastas

dupartigodikotomio

duplikato

dupunktobi-punto

dusxasdushas

ebenaplana

ebeno

-ebl-

eblaposibla

ebleposible; forsan

ebonito

ebria

eburoivoro

-ec--es-

ecxmem

edeno

edifasedifikas

edikt·o

edro

edukas

edz(in)igxasmariajesas

edzospozulo

edzinospozino

efekto

efektivareala, fakta

efemera

eferveskasefervecas

efikaefikiva

efikas

-eg-

egal-equi-

egala

egalvalorasequivalas

egido

EgiptujoEgiptia

eglefino

egooego

egoismoegotismo

egoistoegotisto

ehxoeko

-ej--ey-

ek- (pref.)-esk-~ (suf.)

ekdedepos; de

ekeksplodigasdetonas

ekfunkci(ig)asstartas

ekino

ekipasequipas

ekkaptassizas

ekkrias (vortojn)klamas

eklektika

eklezio

eklipsas

ekmordassnapas~

ekologio

ekonomo

ekonomio

ekonomiko

ekranoskreno

eks-ex-

ekscelencoecelenco

ekscentraecentrika

ekscesoeceso

ekscitasecitas

eksigasrevokas

eksigxasdemisionas

ekskluzivasexkluzas

ekskomunikasexkomunikas

ekskrementoexkremento

ekskurso, -asexkurso, -as

ekspedasexpedias

ekspedicioexpediciono

eksperimento, -asexperimento, -as

ekspertizasexpertizas

eksplicitaexplicita

eksplodasexplozas

ekspluatasexplotas

eksponentoexponento

eksportasexportacas

ekspoziciasexpozas

ekspreso (trajno)espreso

eksproprietigasexproprias

ekstazo, -asextazo, -as

eksterexter

ekstermasexterminas

eksterordinaraextraordinara

ekstraplu kam la kustumala nombro; extra bona

ekstradiciasextradas

ekstraktasextraktas

ekstravaganco, -asextravago, -as

ekstraverti, -a, -ulo(esas) extraverta, -o

ekstremaextrema

ekumenaekumenika

ekvacioequaciono

EkvadoroEquador

ekvatoroequatoro

ekvilibro, -asequilibro, -as

ekvinoksoequinoxo

ekzakta (matem.)exakta

ekzaltasexaltas

ekzamenasexamenas

ekzekuciasexekutas

ekzemo

ekzempleroexemplero

ekzercasexercas

ekzilasexilas

ekzistasexistas

ekzorcasexorcisas

ekzotikaexotika

elek

el- (eksteren)ek-

el- (komplete)par-

elacxetasredemtas

elastaelastika

elbarasexkluzas

elcxerpasexhaustas

eldonajxoedituro

eldonaseditas

elefanto

elefantogvidistokornako

eleganta

elegio

elektas

elektaselektas; selektas

elektro

elektrodo

elektrolito

elektrolizas

elektrono

elektroniko

elemento

elevatoro

elfo

elfosasexkavas

eligasemisas

eliksiroelixiro

eliminas

elipso

elito

elizeo

eliziaselizionas

elkavigasexkavas

elkonsumasexhaustas

ellaboraselaboras

ellacigasexhaustas

elmigrasemigras

elmontrasexpozas

elmontrasestalas (?)

elokventaeloquenta

elparol-manierodiciono

elpensasinventas

elpremasextorsas

elradikigasextirpas

elspezasspensas

elspirasexpiras

elstarassalias

elsxirasarachas

elsxvitasexudas~

eltrancxas (kirurgie)ecizas

eltrovasdeskovras

eltrudasextorsas

-em-

emajloemalio

emanas

emancipas

emasinklinas

embarasas

embargas

emberizo

emblemo

embolio

embrioembriono

embuskas

emerita

emetiko

emfazas

eminenco

eminenta

emiro

emisiasemisas

emisias (odoron, gason)exhalas

emociasemocigas

empirioempiriko

emulsioemulsuro

en

en la cxeesto dekoram

en la direkto alvers

en (+ akuzativo)aden

en·iras

en·ter·igas

enakvigas parteimersas

enbalzamigasembalmas

enciklopedio

-end-

endemio

endentigasembragas

endentigxasingranas

endivio

energio

enfiltrigxas eninfiltras

engraùloanchovo (fisho)

enhavaskontenas

enhavecokapaceso

enigmoenigmato

enkalkulasegardas

enkarnigxasinkarnacas

enkasigasinkasas

enketasinquestas

enkondukasintroduktas

enkondukas subtileinsinuas

enlasasadmisas

enmetasinsertas

enmiksigxemuloafanono

ensemas (en la menson)inkulkas

ensemblo

enspezorevenuo

enstomakigasingestas

ensxipigas, -igxasembarkas

ento

entenaskontenas

enterito

entjerointegro

entombigassepultas

entomologio

entrancxasincizas

entreo

entreprenasentraprezas

entrudigxasintruzas

entuziasmaentuziasmoza

entuziasm·o

enuasenoyas

enverguro

enviasenvidias

envolvasenvelopas

enzimo

eono

epidemio

epigrafo

epigramo

epilepsio

epilogo

episkopo

epistolo

epitafo

epiteto

epitomo

epizodo

epoko

epoleto

epopeo, -aepika (poemo)

-er--un-

eraoero

eraraseroras

erco

eriko

erinacoherisono

ermenoermino

ermito

erotika

eroziaserodas

erpashersagas

erpiloherso~

erudicioerudeso

erudito

erupcio, -aserupto, -as

esceptaseceptas

esceptas (iun de io)dispensas

eseoesayo

esenco

esence proprainheranta

eskadro

eskapas

eskimo

Eskimo, -a

eskorto

esotera

esperas

Esperanto

esplorasexploras

esprimasexpresas

establasestablisas

estasesas

estetiko

estimas

estingasextingas

estontecofuturo

EstonujoEstonia

-estr-

estrado

estuaroestuario

esxafodoeshafoldo (por exekuto)

-et-

etagxoetajo

etagxeroetajero

etapoetapo, etapeyo

etato

etendasextensas

etendigxoextenseso

etero

eterna

etiko

etikedoetiketo

etiketoetiqueto

etimologio

EtiopujoEtiopia

etnografio

etnologio

etologio

etoso

eùfemismoeufemismo

eùforbioeuforbio

eùforio*euforio

eùkaliptoeukalipto

eùnukoeunuko

EùropoEuropa

evangelio

eventuala

evidenta

evikciaseviktas

evitas

evoluciasevolucionas

evoluigasdevelopas

exemplo

ezofago

ezokolucio

fabo

fablo

fabrikas

fabriko, -ejofabrikerio

faceto

facila

fadenofilo

fago

fagopirosaraceno

fagotobasono

fajencofayenco

fajfassiflas

fajlaslimas

fajna (maldika kaj longa)tenua

fajrofairo

fajrerocintilo

fajrigasacendas

fajrohundomorilio

fako

faksimilo

fakto

faktoro

faktorio

faktorialo

fakturo

fakultato

fakultativa

falas

falango

falbalo

falcxasfalchas

falcxiletosiklo

faldas

faligas per batoabatas

falkofalkono

falsa

falsaskontrafaktas

falseto

falto, -asrugo, fruns-uro, -as

famafamoza

famo

famorumoro; famo ?

familio

familiara

fanatika

fandasfuzas

fandujokruzelo

fanfaro

fanfaronas

fanfaronulorodomonto

fanilia nomosurnomo

fantopajo~

fantazias

fantaziasimaginas kaprice; skriptas fantazie

fantomo

faraono

farasfacas

farbo

farigxasdivenas

faringo

fariseofarizeo

farmas

farmacio

farsofarso (en teatro)

fartasstandas

farunofarino

fasado

fascinasfacinas

fasko

fastas

favorafavoroza; benigna

favoras

fazo

fazano

fazeolo

feo

febras

februaro

fecxolizo

federacio, -asfederas, -uro

feko

fekaskakas

fekunda (produkta)fertila

fekunda (reprodukta)fekunda

felo

felicxafelica

felto

femurokruro

femurostofemuro

fenacetino

fendas

fenestro

fenikopteroflamingo

feniksofenixo

fenkolofenikulo

fenolo

fenomeno

fero

ferdeko

feriasvakancas

fermasklozas

fermento

fermentasfermentacas

fermoplatolido

fervoras

fest·o

festascelebras

festenasfestinas

festono

feto

feticxofetisho

fetoro, -afetida (odoro)

feùdofeudo

feùdocxefosuzereno

fezo

fi!

fiakro

fiancxo, -inofiancito, -ulo, -ino

fiasko

fibro

fidas

fideikomiso

fidela

fiera

fifro

figo

figuro

figurajxoefigio

FigxojFidji

fihelpaskonivenas (ntr)

fiksasfixigas

fiksitafixa

fiktiva

filofiliulo

filamento

filandro

filantropo

filatelofilatelio

filigrano

filiko

filinofiliino

FilipinojFilipini

filistro

filmo

filmascinematografas

filologo

filologio

filozofo

filozofi·o

filtras

finafinala

finajxo fleksiadezinenco

financo

finas (tr)finas (tr/ntr)

finfinetandem

fingro

finita

FinnlandoFinlando

fintas

firmaferma

firmaofirmo

firmamento

fisko

fisx(kapt)aspeskas

fisxofisho

fisxagloosifrago

fisxhokoangelo

fiziko

fiziologio

fizionomio

fjordofyordo

flago

flagras

flakono

flakonetofialo

flamo

flanolaktovajo; flado

FlandrujoFlandria

flanelo

flangxoflanjo

flankoflanko; latero

flankenglitasripas

flanko (de korpo)flanko

flaras

flatas

flava

flavgrizabeja

flebito

flegas

flegmo

fleksas (tr)flexas (tr/ntr)

fleksioflexiono

flikasrapecas

flirtasflugetas; fluktuas; flirtas

flogofloxo

floko

floro

florbrasikoflorkaulo

flosorafto

flosasflotacas

floto

fluas

flugas

flugas (en flug-masxino)aviacas

flugfoliofolieto

flugiloalo

fluida

fluktuas

fluoro

fluoreskasfluorecas

fluso, -asfluxo, -as

flustrassusuras

fluto

foiroferio

fojofoyo

fojnofeno

fokomar-hundo

fokusofoko

folio

foliklofolikulo

folkloro

fomentasfomentas (medicine)

fondas

fonetiko

fonto

fontanofonteno

forfore

for defor

for·a

forcepso

forestoabsenteso

forestantaabsenta

forgesasoblivias

forgxasforjas

forgxas malvarmemaleas

forirasdepartas

forjxetajxoeskombro

forko

fork·eto

forkaptas (personon)kidnapas

forlasas (armeon ktp)desertas

forlasas (cxesas sian zorgon de)abandonas

forlasas (foriras definitive)livas

formo

formalaformala

formangxas (*voras)devoras

formasformacar; konstitucas; fasonas

formato

formiko

formulo

formularoformulario

fornoforno; furnazo; furnelo

forpusxasrepulsas

forta

fortoforco

fortikaforta~; robusta~; vigoroza~

fortikeco (korpa, spirita)vigoro

fortikigasfortifikas

fortreso

forumo

forvisxasefacas

fosajxo (longa)fosato (D Graben, E ditch, F fossé, I fossato, S zanja~)

fosajxo (ronda)foso (D Grube, E pit, hole, F fosse, trou, I fossa, S hoyo)

fosasfodas, spadagas

fosfato

fosforofosfo

fosforeskasfosforecas

fosilospado

fosiliofosilo

fosto

fotografas

fotografilokamero

fotogravurasfotograbas

fotosintezo

frago

fragmento

frajofrayo

frako

frakasas

frakciofraciono

fraksenofraxino

framoframo~

framasono

frambo

Franca

FrancujoFrancia

frandassavuras

frangxofranjo

franko

frapas

frapas hazardebutas

fratofratulo

frat·ino

fraùdasfraudas

fraùlaceliba

fraùlocelibulo

fraùlinodamzelo, celibino

frazo

fregatofregato; fregat-ucelo

frekvencofrequeso

frekventasfrequentas

fremdastranjera

frenezofrenezio

freneza (malsana mense)dementa

freneza (videble malsana mense)fola

frenologio

fresko

fresxafresha

frikasas

fringofinko

fripono

friponaseskrokas~

friso

fritas

frivola

frizas

fromagxofromajo

frontasafrontas

frontispico

frostigxasfrostas

frosto, -asfrosto, -esas

frotas

frotasfrotas; fricionas

frotlavasskuras

frua

frugilego

frukto

fruktuzouzufrukto

frumaturaprekoca

frunto (de kapo)fronto

ftizoftizio

fugxasfugas

fuko

fuksiofuxio

fulgofuligino

fulikofulko

fulmasfulguras

fulmobatasfulminas

fumas

fundo

fundamento

funebra solenajxofunero

funebro, -astrauro, -as

funelo

fungo

fungo mangxeblachampiniono

funkcio, -asfunciono, -as

fuorto

furofureto

furagxoforejo

furiero

furiozafurioza

furiozas, -ofurias, -o

furunkofurunklo

furzasflatuas

fusilo

fustoshafto

fusxasfushas

futbalo

futuro (gramatiko)futuro~

fuzelagxo*fuzelajo

gabaro

gablogeblo

gajagaya

gajnasganas

galobilo

galaksio*galaxio

galanta

galantoniveolo

galeno

galero

galerio

galinulogalinelo

galiono

galiumogalio

galono

galopas

galosxogalosho

galvanoplastikogalvanoplasto

gamo

gamasxogetro

gamelo

gangren(ig)asgangrenigas

gangren·o

ganto

gapas

gapas (busxo malfermita)beas

gapas (rigardante)gapas

garagxogarajo

garagxasgaras (treno, navo, edc)

garantias

garantiajxo (pri debo)gajo

garbo

gardas

gardenio

gardostarasfacionas

gargaras

garnasgarnisas

garnituro

garnizono

garolojeo

gaso

gasto

gastejogast-domo, albergo

gastigantohosto

gastrito

gastronomo

gastronomio

gastropodo

gaùcxo*vakero mestica; mestico

gaùgxasgaujas

gavoto

gazo

gazelo

gazonogazoneyo

ge-

geedzigasmariajas

gelatenogelatino

gelatenajxojeleo

gemo

genciano

genealogio

generaciogeneraciono

generalo

generalisimo

generasgenitas

generatoro

genezo

genio

genistoginesto

genitivo

geniulogeniozo

genrogenro; genero

gento

genuo

genuojgremio~

genuoj (de sidanta persono)gremio

geodezio

geografo

geografio

geologo

geologio

geometro

geometrio

gepardo

gepatrojgenitori

Germana

germaniumogermanio

GermanujoGermania

gerundio

gestas

gibono

gicxetogicheto

giganto

gildo

gilotino

gimnastikas

gimnazio

gimnoto

gingivojenjivo

gipaeto

gipso

girlando

giroskopo

gisas

gisbrikolingoto

gistohefo

gitaro

glaceaglacita

glacio

glaci·monto

glaciejoglaciero

glacisxrankofrigorizilo

gladasrepasas

gladiatoro

gladiolo

glano

glando

glaso

glata

glaùkomoglaukomo

glavoespado

glavo? espado; glavo~

glazuro, -asglez-uro, -as

glekomohederaceo

glicerino

glicineoglicino

glicirizoregoliso

glikozoglikoso

glimomikao

gliro

glitas

glitkanelokuliso~

glitkurassketas

globo

globartikorotulo

globeto (en sango)globulo

gloroglorio

gloso

gloto

gluogluo

gluajxogluo

gluasglutinas

gluglas

glutas

gluteo

gluteno

gnomo

gnomono

gnostika

gnuo

gobio

golfo (geog.)gulfo

golfetobayo

gondolo

gongotamtamo

gorgxoguturo

gorilo

Gota

gotika

graco

gracio

gracilagracila; magra

gradagradoza

gradogrado~

grafokomt(ul)o

grafika

grafikoarto desegnala

grafito

graflandokomtio

grafologio

grajnograno

grakaskroasas

gramo

gramatiko

graminacogramino

granato? grenado~ (frukto)

granda

grandegaimensa, enorma

grandioza

granito

grapfruktopompelmuso

graplograpino

grapolograpo

graso

gratas

gratasskrachas

graten(ajx)odisho gratinoza

gratifikas

gratulas

gravaimportanta; grava (fig.)

gravedagravida

gravitas

gravurasgrabas

greftas

grejsogreso

Greka

GrekujoGrekia

grenadogrenado~

grenatogranato

gresogazono

griogruelo

grilogrilio

grimaco, -asgrimaso, -as

grimpasklimas

grincas

gripo

griza

GroenlandoGrenlando

grogo

grosogrozelo

groto

groteska

gruo

grumo

grumblasgrunas~

grundosulo

grundasstrandas

gruntasgrunas~

grupo

grupo (por amuzo, ludo, cxaso)partio

gruzogravio

guano

gubernio

gudro

gufo

gujavoguyavo

gulasxogulyasho

gumo

gumiguto

gusto, -assaporo, -as

gustumassaporas

guto

gutaperko

GvajanoGuayana

gvardioguardo

gvatasguatas

Gvatemalo*Guatemala

gvidasguidas

GvineoGuinea

gxangalojunglo

gxardenogardeno

gxemasjemas

gxemelojemelo

gxenasjenas

gxendarmojendarmo

gxeneralagenerala

gxentila (pri agado, etiketo)polita

gxentila (pri karaktero)jentila

gxermojermo

gxiol, olu

gxiaolua

gxibogibo~

gxinojino

gxirafojirafo

gxiras (cxekon)indosas

gxistil

gxis revidotil rivido

gxisigxasrajuntas

gxojasjoyas

gxuasjuas

gxuo bonegadelicio

gxustajusta

gxustigasjustigas, rektifikas~

ha!

hacxashachas

hagiografio

hagiografiistohagiografo

Haitio*Haiti

hajlasgrelas

hakas

halo

halebardohalbardo

haloohalono

halogeno

haltas

haltero

halucin(aci)o, -igxashalucino, -as

haluksohaluxo

hamako

hamstro

handikapas

hangaro

haremo

haringo

harmonias

harmoniko

harmoniumo

haro (alispeca)pilo

haro (de homa kapo)haro

harpo

harpuno

hartuberochiniono

hasxisxohashisho

haùlasremorkas

haùtopelo

haùttuberetospoto

havas

havas rajton aù permesondarfas

havenoportuo

havigasobtenas; prokuras

hazardo

he!

Hebrea

hedero

hegemonio

hegxohego

hejmohemo

hektaro

hela

heleboro

helianto

helico

heliko

helikoptero

heliotropo

heliumohelio

helpaauxiliara

helpas

hematito

hemikraniomigreno

hemoglobino

hemoragio

hepato

herbo

herbejoprato

heredas

heredigaslegacas

herezoherezio

Herkulo

hermafrodita

hermet(ik)ahermetika

hernio

heroo

heroldoheraldo

heterodoksaheterodoxa

heterogena

hezitas

hiacinto

hiato

hibrida

hidro

hidrargomerkurio

hidraùlikohidrauliko

hidrogeno

hidropso

hidrostatiko

hidroterapio

hieno

hierarkio

hieraùhiere

hieroglifo

higieno

higrometro

himenoptero

himno

hinduo

HindujoIndia

hiper-

hiperbolo

hipnot·o

hipo-

hipodromo

hipokampo

hipokondrio

hipokritasagas hipokrite, disimulas~

hipopotamo

hipoteko

hipotenuzo

hipotezo

hirtaherisata; konfuze desordinita

hirtigxasherisas

hirudosanguisugo

hirundo

hisas

hiskiamo

hisopo

Hispana

HispanujoHispania

histotisuo

histerezo

histerio

historio

histrikoporkespino

histrionobufono; aktoracho

ho!

hobio

hobojohoboyo

hodiaùhodie

hoko

Holando

holdo

holoturio

homo

homeopatio

homogena

homologa

homonima

honesta

honoro

honorario

hontasshamas

hop!

horo

hordo

hordeo

horizonto

horizontalahorizontala

horlogxohorlojo

hormono

horo (tempo horlogxa)kloko

hororas

horoskopo

hortensio

hospitalo

hostio

hotelo

hu!

hufo

hugenoto

humohumuso

humana

humero

humida

humila

humoro

humuro

hundo

Hungara

HungarujoHungaria

hura!

hurdo

husaro

hxaosokaoso

hxemiokemio

hxolerokolero

hxorokoro

iamultempe

ibiso

-id- (devenanto)-id-

-id- (juna)-yun-

Ido

idoyuno; decendanto

ideo

idealaideala

identa

ideografio

ideologio

idilio

idiomo

idioto

idiotismo

idolo

ie ajnirgaloke

-ig-

igas

ignamoinyamo

ignoras

igvanoiguano

-igx- (kun adjektivo)-esk-

-igx- (kun verbo)-es-

igxasdivenas

ikneùmonoikneumono

ikono

ikonrompistoikonoklasto

iktero

-il-

iloinstrumento; implemento; utensilo

ileksoilexo

ilili

ilialia

iluminas

ilustras

iluzio; -asiluziono; efektigas iluziono

imagasimaginas

imaginara

imanentaimananta

imitas

imortelo

impedanco

imperativo

imperfekto

imperio

impertinenta

impetas? springas

impetas? jetas su, lansas su; aspiras~, ambicias~

implicasimplikas

implicita

implikasintrikas

importasimportacas

impostas

impotenta

impregnas

impresas

impresario

impresionismo

impresionisto

improvizas

impulsas

impulsigxemaimpetuoza

imputas

imuna

-in-

inafemina

inaùgurasinauguras

incendi·o

incenso

incest·o

incidas

incidento

incitasiritas; ecitas; incitas

incizivoinciz-iva dento, -ivo

-ind-

indadigna

indeksoindexo

indiferenta

indigo

indignas

indigxeno, -aindijeno, -a

indikas

indikajxoindico

indikativo

indikilo (aparato)indikatoro

individuo

Indonezio*Indonezia

induktas

induktanco

indulgas

indulgencoinduljenco

industrio

inerta

infanoinfanto

infanterioinfantrio

infektas

inferoinferno

infiksoinfixo

infinita

infinitezima

infinitivo

inflamo, -asinflamo, -esas

influas

informas

infuzas

ingenrafemina

ingrediencoingrediento

ingvenoinguino

ingxeniainjenioza

ingxenieroinjenioro

inhalas

inhibicio, -asinhibo, -as

inicasinicias

iniciatasinicias

injektas

injektilosiringo

inko

inkandeskas, -ainkandecas, -anta

inkluzivasinkluzas

inkognito

inkrustas

inkvizicioinquiziciono

inokulas

inseksafemina

insekto

insidasinsidias

insigno

insistas

inspektas

inspiras

instalas

instigas

instigasincitas; instigas

instinktoinstinto

institucioinstituturo

instituto

instruas (personon)instruktas

instruas (temon)docas

instrukcioinstruciono

insulo

insultas

intajlointalio

integra

integrajxo (matematiko)integralo

intelekt·o

inteligenta

intencas

intendanto

intensa

inter

interbatigxomeleo

interesas

interesigxasinteresesas

interetagxoentresolo~

interezointeresto

interferas

interjekciointerjeciono

interkaptasinterceptas

interkonsentaskonkordas

interkovrasimbrikas

interkovrigxasklinas

interkrutejodefileo

interludo (muzika ktp)intermezo

intermitas

interna

internaciainternaciona

internigasenternas

interpacigasmediacas

interpolas

interpretas

interrompasinterruptas

intersxangxaskambias

intersxtuparofluro

intertempointerimo

intertraktasnegocias

intervalo

intervjuo, -asinterviuvo, -as

intestointestino

intima

intrigas

introvertitointroverto

intuiciointuico

inundas

invadas

invalid·o

inventaro, -asinventario, -as

inversa

investas – investas (je aùtoritato aù ofico)

investaskolokas

investas (monon)kolokas

invitas

ioulo

io ajnirgo

iom dakelka

iras

Irako*Irak

Irano*Iran

irido

iridio

irigacio, -asirigacas, -o

iriso

Irlando

irmanieroaluro

ironio

irvojoitinerario

islamo

Islando

-ism-

Israelo*Israel

ist--ist-; -er-

istmo

ItalujoItalia

iterbioyiterbo

itrioyitro

iu ajn (adj.)irga

iu ajn (pronomo)irgu

iu (adj.)ula; certena

iu (pronomo)ulu

iufojeulfoye; olim

iuj (adj.)ula

iuj (pronomo)uli

-iv--iv-

-iz--iz-~

izobaro

izocela

izolas

izomera

izotermo

izotopo

izotropa

jaya

jado

jaguaro

jako (vira)vestono

jako (virina)jaketo

jakobenojakobino

jaktoyakto

jamja

JamajkoJamaika

januaro

jaroyaro

jardo (velsxipa)yardo

jasmenojasmino

jaspo

jaspasjaspumas

JavoJava

jeye

je la tempo delor

Jemeno**Yemen

jenyen

jesyes

jesasasentas

JesuoIesu

jetas suimpetas

jezuito

Jida*yidisha

jodoiodo

jodlasyodlas

jogoyogao

jogurtoyogurto

joloyolo

jonoiono

jonkvilojonquilo

jubilasexultas

jubile·o

Juda

Judo

jugoyugo

Jugoslavio*Yugoslavia

jugxalvokassumnas

jugxas (en gxenerala senco)judikas

jugxas (justice)judicias

jujubo

jukaoyuko

jukaspruritas

julio

junayuna

jungas

jungilaroharneso

junio

junipero

junko

junuloyunulo

junulinoyunino

jupo

jurisdikcioresortiso(-distrikto)

jurisprudenco

justayusta

juto

juvelo

jxabotojaboto

jxaluzajaluza

jxargonolinguacho; jargono

jxartelogartero

jxaùdojovdio

jxazo*jazo

jxeleojeleo

jxerzojerzeo, -drapo

jxetasjetas

jxetlancojavelino

jxigo (danco)jigo

jxokeojokeo

jxonglasjonglas

jxonkojonko

jxurasjuras

jxuriojurio

jxurnalojurnalo

jxurpetasadjuras

jxurrompasperjuras (ntr.)

jxusjus

kabo

kabalo

kabano

kabaredo*kabareto

kablo

kablotrajnofunikularo

kabrioleto

kacxopaplo; pureo

kadavro

kadenc·o

kadeto

kadmio

kadro

kaduka

kaduka (persono)senila

kafokafeo

kafeino

kaftano

kagxokajo

kaje, (antaù vokalo) ed

kajokayo

kajerokayero

kajtokaito

kajutokabino

kakao

kakatuo

kakofonio

kaktokaktuso

kalo

kalamino

kalandras

kalcio

kaldronokaldrono; kaldiero

kalejdoskopokalidoskopo

kalemburo

kalendo

kalendarokalendario

kalendulo

kalesxo? kalesho

kalesxo? karoso

kalfatraskalfatas

kalio

kalibro

kalifo

kaligrafiokaligrafo

kalikokalico~

kalikotokaliko

kalko

kalkano, -umotalono

kalkulas

kalmaro

kalorio

kalsono

kalumnias

kalva

kalvario

kamo

kamarado

kamarilokamarilio

KambogxoKambodja

kameo

kamelo

kameleono

kamelio

kamenoherdo

kamentubokameno

kamerokamero (chambro tenebroza); *cinekamero

KamerunoKamerun

kamforo

kamiono

kamizolo

kamomilo

kampanjo, -askampanio, -as

kampanulo

kampararurala

kamparoruro

kamparecarustika

kampaskampas

kampesxokampesho

kampo (de tero)agro

kampo (elektra, magneta)feldo

kano

kanabo

kanabenokanabino

KanadoKanada

kanajlokanalio

kanalo

kanapokanapeo

kanario

kancelierokancelero

kancero

kandokandio

kandelo

kandelabro

kandidato

kanelokanelo~

kaneletostrio

kanguruo

kanibalo

kanina

kankro

kanono

kanoniko

kanonizas

kanoto

kantas

kantarelo

kantato

kantiko

kantino

kantono

kantoro

kanuokanoo

kanvaso

kanzonokansono

kaolino

kapo

kapabla

kapacitokapaceso

kapacitanco

kapelo

kapilara

kapitalo

kapitano

kapitelo

kapitulacas

kapono

kapor(er)okapero

kaporalo

kapoto

kapro

kapreolo

kaprico

kaprifolio

kaprikorno

kaprimulgo

kapriolas

kapstano

kapsulo

kaptas

kaptas perforteraptas

kaptas (ekkaptas)sizas

kapucxokapuco

kara

karabo

karabenokarabino

karafo

karaktero

karambolas

karamelo

karato

karavano

karavelo

karbokarbono

karbonokarbo

karborundo

karbunklo – ? (medicino)

karbunkolokarbunklo~ (mineralo)

karburas

karburilokarburatoro

karcero

kardas

kardokardono

kardaminokardamino; kardamino pratala

kardano

kardelo

kardinalo

kardonokarduno

kareksokarico

kareno

karesaskarezas

karesmo

kargokargajo

kari·o

kariatido

kariero

karikaturo, -askarikat-uro, -as

kariofilo

karitato

karmezino

karmino

karnokarno~ (parto dil korpo)

karnavalo

karookarelo~

karobokarubo

karoto

karotido

karpokarpo~ (fisho)

karpenokarpino

kartokarto; mapo

kartavas

kartilago

kartocxokartocho

kartografio

kartono

kartusxokartusho

KartvelujoGruzia

kaso

kasaciaskasacas

kaserolokasrolo

kaseto

kasio

kasko

kaskado

kaskedokasqueto

kasono

Kaspia

kasto

kastanjetokastanyeto

kastelo

kastoro

kastras

kasuarokazuaro

kasxascelas

kasxas (stelon ktp)okultacas

kasxmirokashmiro

kasxtanokashtano

katakatala; katatra; felina

kato

kataklismo

katakombo

katalepsio

katalizas

katalogo

kataplasmo

katapulto

kataro

kataraktokatarakto (en okulo)

katastrofo

katastrofokatastrofo; kalamitato

katedro

katedralo

kategoriakategorika; kategoriala

kategorio

katekismo

katenoentravilo

katenasentravas

katetero

katjonokationo

katodo

katolika

kaùciokauciono

kaùcxukokauchuko

KaùkazoKaukazia

kaùrasblotisas; squatas

kaùstikakaustika

kaùterokautero

kaùzokauzo

kaùzasefektigas, produktas, esas kauzo di

kava

kavaleriokavalrio

kavalirokavaliero

kaverno

kaviaro

kazo

kazeo

kazeino

kazerno

kazino

ke

keglo

kejlokelo

kelokelero

kelkakelka

kelnerogarsono

keloniotortugo~

Kenjo*Kenya

kepokepio

keratino

kerno

kerosenokerozeno

kerubo

kesto

kiaquala

kioquo

kialpro quo

kiamkande, (kand)

kiam ajnirgekande

kieube

kie ajnirgube

kiel (en la maniero de)quale

kiel (estante)kom

kiel (tiel ..)kam

kiesdi qua, di qui

kikerogarbanzo

kilokilio

kilo-

kilogramo

kilometro

kimero

kimono

KimrujoWals

kinofilmi, cinemaji

kinejocinemo

kinetacinetika

kinofotilo*cinekamero

kiom daquanta

kiomaquanta

kiosko

kirasokuraso

kirlasquirlas

kirsxokirsho

kirurgio

kisas

kisto

kiuqua

kiujqui

klaboasomilo

klabo (ceremonia)mazo

klakas

klaktintaskliktas

klano

klapo

klara

klarigasklarigas; explikas

klariono

klarnetoklarineto

klaso

klasigasklasifikas

klasika

klaùnoklauno

klaùzoklauzo

klavo

klavikloklavikulo

klematido

kleriko

kliento

klifo

kliko

klimato

klinas, -igxasinklinas

klingolamo~

kliniko

klinko

klinometro

klisxo, -asklish-uro, -as

klivas

kloako

klopodasdemarshas

kloro

klorato

klorofilo

kloroformo

klostro

klubo

klucxasembragas

klukas

klusokluzo

kluzosluzo

knabopuerulo

knabinopuerino

knedaspetrisas

knuto

koagulajxogrumelo

koagulaskoaguligas

koaksokoko

koalicio, -askoaliso, -as

kobajokobayo

kobalto

kobitidolocho

koboldo

kocxenilokochenilo

kodeksokodexo

kodicilo

koeficiento

kofro

koheras

koincidas

koitas

kojlokolono~

kojnokonio

kokao

kokaino

kokcinelokocinelo

koketa

koketasflirtas

koklusxokoklusho

koko, -inohan-ulo, -ino

kokono

kokoso

koksohancho

kolo

kolao

kolbasosociso

kolego

kolegio

kolektas

kolektivismo

kolera, -asirac-anta, -as

kolesterolo

kolibrokolibrio

kolierokoliaro

kolik·o

kolimbo

koliziaskolizionas

kolofono

koloido

kolombo

Kolombio*Kolombia

kolonokolono~

kolonelo

kolonio

koloro

koloso

kolportas

kolubro

kolumo

kolumno

koluziokoluziono

kolzo

komo

komandas

komandit·o

komandoro

komato

kombaspektas

kombinas

komedio

komedono

komenc(igx)askomencas (tr/ntr)

komentariaskomentas

komercas

kometo

komforto

komika (ridiga)komika

komika (stranga sed placxa)drola

komisarokomisario~

komisiaskomisas

komisionokomisitaro, (sub)komitato~

komitato

komizo

komodo

komodoro

kompakta

kompanio

komparas

komparativo

kompasobusolo

kompatas

kompatindulgaklementa

kompendio

kompensas

kompenso (juro)indemno

kompetenta

kompilas

kompleksakomplexa

komplemento

kompleta

komplezo, -askomplezo, -as (ntr)

komplico

komplikas

komplimentas

komplotas

komponaskompozas~

kompostas

kompoto

komprenas

komprenas (intelekte)intelektas

kompresokumpreso

kompromisotransakto

kompromitaskompromisas

komuna

komuni·o

komuniasdonas komunion al

komunikas

komutilokolektoro~

konaskonocas

koncentras

konceptas

koncernas

koncert·o

koncesias? koncesas

koncesias? koncesionas

konciliokoncilo

konciza

kondamnas

kondensas

kondensilokondensatoro

kondicxo, -askondiciono, stipulo, -as

kondimento

kondolenco, -askondolo, -as

kondoro

kondukasduktas

kondukrimenoreino

konduktanco

konduktoro

kondutas

konektas

konfekciokonfecionuro

konferencokonfero

konfesas

konfesiokomuniono

konfidas

konfidenc·o

konfirmas

konfiskas

konfitas

konfitajxokonfituro

konfliktas

konforma

konfrontas

konfuza

konfuzaskonfundas

Kongo-lando – Kongolando

kongro

kongresas

kongres·o

kongruas

konifero

koniko

konjakokonyako

konjektas

konjugas

konjunkciokonjunciono

konjunktivokonjuntivo

konjunkturokonjunturo

konkoskalio

konkava

konkeraskonquestas

konklavo

konkludaskonkluzas

konkreta

konkubinokonkub-ino

konkuraskonkursas

konsciaskoncias

konsciencokoncienco

konsekras? konsakras

konsekras? konsekracas

konsekvencakonsequala; logikala

konsekvencokonsequajo; konsequo

konsentas

konservas

konservaskonservas; mantenas

konsideras

konsideradasdeliberas

konsilas

konsistas

konsistigaskonsistigas; konstitucas; kompozas

konskripcio, -askonskripto, -as

konsolaskonsolacas

konsomeo

konsonanc·o

konsonanto

konspiras

konstanta

konstanta (pri laboro ktp)asidua

konstatas

konsternas

konstipas

konstituciokonstituco, legi fundamentala

konstruaskonstruktas

konsulo

konsultas

konsumas

kont·o

kontagxaskontagias

kontaktas

kontanta

kontemplas

kontenta

kontentigaskontentigas; satisfacas

kontestas

kontinento

kontingencakazuala

kontingencokontingento~

kontingento – ? (milite)

kontinua

kontoro

kontrabandas

kontrabaso

kontrakt-proponassubmisionas

kontraktaskontratas

kontralto

kontrapunktokontrapunto

kontrastas

kontraùkontre

kontraù(star)asopozas

kontraùakontrea, adversa

kontraùargumentasobjecionas

kontraùciklonoanticiklono

kontraùdiraskontredicas

kontraùregulaeratika

kontribuaskontributas

kontrolas

konturo

kontuzas

konuroperucho

konusokono

konvalomaifloro

konveksakonvexa

konveksigaskambras

konvektas

konvenas

konvergxaskonvergas

konversaciaskonversas

konvertas

konvinkas

konvojokonvoyo

konvolvulo

konvulsiokonvulso

kooperakooperala

kooperativokooperanta societo

kooptas

kopalo

kopias

kopulo

kopulaciaskopulacas

korokordio

koralokoralio

korano

korbo

korbelo

kordono

koreo

korekta

korelaciaskorelatas

KoreoKorea

korespondas

KoreujoKorea

koriandro

koridoro

korinklinoafeciono

korko

kormorano

korno

korneo

korneto

kornico

korniko

KornvaloKornwal

korodas

korolo

korolario

korpo

korporaciokorporaciono

korpulenta

korpusklokorpuskulo

korso

korsajxokorsajo

korseto

KorsikujoKorsika

kortokorto~

kortegokorto~ (de princo)

kortobirdaropultro

kortumokorto~ (jugxa)

kortusxapatetika

korundo

koruptas

korvo

korveto

kosmo

kosmetiko

kosmologio

kosmopolita

kostaskustas

kostumo

kotofango

kotleto

kotono

kovas

kovertokuverto

kovras

kovrilokovrilo; lido

kozako

krabo

krabrohorniso

kracxassputas

kradogreto~

kradrostasgrilas

krajonokrayono

krakas

krakenokraknelo

kraketaskrepitas

krakmacxaskrokas

kramfokrampo

krampokrampono

kranorobineto

kranio

krankomanivelo

kratagokratego

kratero

kravato

kreas

kredas

kreditas

kremo

kremaciaskremacas

krenelo

kreola

kreozoto

krepo

krepuskokrepuskulo

kreso

krescentokrecento

kreskas

krespo

kresto

krestomatio

kreto

kretenokretino

krevas

krias

kriblaskriblagas; sivagas

kriblilo (fajna)sivo

kriblilo (maldelikata)kriblo

kriko

kriketo

krimo, -askrimino, -as

krinolino

kripla

kripligasmutilas (anke metafore)

kripto

kriptogamo

krisolokruzelo

Kristo

kristalo

kriterio

kritikas

krizo

krizalido

krizantemo

krizokalokrizokalko

KroatioKroatia

krocxasakrochas

krocxetaskrochas

kroketo

krokodilo

kromultre

kromaultra

kromo

kromatakromatika

kromepluse

kromosomo

krono

kronika

kroniko

kronometro

kropo

krotalo

krozas

kruco

krucagaskrucumas

krucaskrucumas

krucifero

krucifiksokrucifixo

krucumaskrucagas

krucxokrucho (terakota); krugo (metala aù ligna)

kruda (en natura stato)kruda

kruda (maldelikata)ruda; grosiera

kruela

krupo

krupiero

krurogambo; infra gambo

krusto

krustacokrustaceo

krutaeskarpa

krutegajxoprecipiso

ksenonoxenono

ksilofonoxilofono

ksilografasxilografas

ksilografioxilografo, -arto

ksilografo, -istoxilografisto

ktpedc, e.c.

KuboKuba

kubo

kubutokudo

kudrassutas

kudras (librojn)broshas

kudriloagulo~

kuglo

kuiraskoquas

kuko

kukolokukulo

kukumokukombro

kukurbokukurbito

kulokulco

kulasokulato

kulerokuliero

kulisokuliso~ (en teatro)

kulminas

kulotobracho

kulpakulpanta

kulp·o

kulpigasblamas

kulposcioremorso

kultivas

kulturo

kumino

kun

kun·e

kun·sidas

kun·venas

kundancantopartenero

kunigasjuntas

kunigas (kunvenigas)asemblas

kuniklo

kuniklejogareno

kunludantopartenero

kunnaskitainata

kunordigaskoordinas

kunpremasklemas; kompresas~

kunsuverenecokondominio

kuntiraskontraktas

kunul(in)okompano

kunvenigasasemblas

kupeo – ? (kalesxo, kalesho)

kupeovagon-fako; kupeo~ (veturo)

kuplas

kupolo

kupono

kupro

kuras

kuracas

kuracistomediko

kuragxakurajoza

kuragxa, -okuraj-oza, -o

kuragxaskurajas

kuraro

kuratakasasaltas

kuratingasrajuntas

kuratorokuratero, -isto; tutelero, -isto

kurbakurva

kurbpintokuspido

kurejolico

kurentokorento

kurio

kuriero

kurkuliokurkuliono

kurkumo

kursokurso; itinerario

kursiva

kurteno

kurzokurso~

kuseno

kusxaskushas su; jacas; trovesas, situesas

kusxigas (por dormi)kushas

kutimokustumo

kutimaskustumas

kutro

kuvo

kuzokuzulo

kvasquas

kvadrantoquadranto

kvadrato, -aquadrato, -a

kvakaskroasas~

kvakeroquakero

kvalifas, -ikasqualifikas

kvalitoqualeso

kvankamquankam

kvantoquanto

kvantumo*quantumo

kvarantenoquaranteno

kvarcoquarco

kvaredrotetraedro

kvaronoquarimo

kvartaloquartero

kvartetoquarteto

kvastotufpendajo, pompono~

kvazaùquaze

kverkoquerko

kvietakalma; docila

kvinkin

kvintesencoquintesenco

kvintetoquinteto

kvitaquita

kvocientoquociento

kvodlibetopopurito

kvorumo*quorumo

kvotoquoto

la

la (por indiki pluralon kiam mankas alia indiko)le

labirinto

laboras

laboratorio

laborejo (de artisto aù metiisto)ateliero

laboriloinstrumento

labrakolabro

lacafatigita

lacerto

lacigasfatigas

lacxolaco

ladotolo

lafolavao

lago

lagrosoporto

laguno

laika

lako

lakeo

lakonalakonika

lakto

laktozolaktoso

laktukolatugo

lamaklaudikanta; ne-apta, ne-kompleta

lamolamao~ (bestio)

lamaolamao~ (homo)

lamasklaudikas; ne apte funcionas

lambastonogrucho

lamenolamo~

lamentas

laminataslaminas

lampo

lampiono

lampiro

lampiro (flugilhava)luciolo

lano

lanco

lando

landkartomapo

landlimofrontiero

lango

langotrinkaslapas

langusto

lanio

lanolino

lantano

lanterno

lanugo

lanugajxoederduno

lardo

largxalarja

larikolarico

laringo

larmolakrimo

larvo

lasasdepartas; lasas

lascivalaciva

lasta

lastatemparecenta

lato

lateksolatexo

latenta

latero

latero (geometrio)latero~

Latina

latiro aromalatiro

latisotreliso

latitudo

latkurtenojelozio

latrinolatrino~

latuno

Latvujo*Latvia

laùsegun

laùbolaubo

laùdaslaudas

laùlegxalegitima

laùlonge dealonge

laùrolauro

laùreatolaureato

laùsolauso

laùtalauta

lavas

lavangoavalancho

lavendo

lazo

lazareto

leciono

ledoledro

legaslektas

legato

legendo

legiolegiono

legomolegumo

legxolego

lekas

lekantomargrito

lekantetomargriteto

leksikovortaro

leksikografolexikografo

leksikologiolexikologio

leksikonolexiko

lektoro

lemurolemuriano

lensolenso~

lentolenso~

lentugolentigino

leono

leopardo

lepidoptero

leporo

leporhundolevriero

lepro

lernas

lernejoskolo

lertahabila

letargio

leteroletro

leùkemioleukemio

leùkocitoleukocito

leùtenantolietnanto

levas

levidolevito

levilolevero~ (ne nur por levi)

levjatanoleviatano

lezaslezas~

liilu, il

liailua

liano

Libano

libelolibelulo

libera

Liberio*Liberia

libertina

LibioLibia

libro

liceo

licenciolicenco

lienospleno

ligas

ligamento

ligno

lignajxistomenuzisto

lignito

ligustro

likas

likeno

likvaliquida

likvajxoliquido

likvidasliquidacas

likvoroliquoro~

lilio

limolimito

limako

limando

limbo

limedolimeto

limfo

limigasrestriktas

limonado

lincxaslinchas

lingvolinguo

lingvistikolinguistiko

liniolineo

liniigasalinias

liniilolinealo

linimento

linkolinco

lintelo

lipolabio

liroliro (muzikala)

lirika

lirvostuloliro (ucelo)

lispasblezas

listo

lito

litanio

litero

literaturo

literumasespelas

litio

litografas

LitovujoLituania

litro

liturgio

liuto

liveraslivras

liverigasfurnisas~

livreo

lo!hola!

lobo

lobelio

logo

logaritmo

logasluras

logiko

logxaslojas~

logxas dumtempesejornas

logxas konstante enhabitas

logxiolojio~

lojalaloyala

lojtolotao

loko

lokassituas

lokativo

loko (por persono aù ajxo)plaso

lokomobilo

lokomotivo

lombardaspruntas (pekunio) per gajo

lombardejolombardo

longa

longitudo

longvidapresbita

lordopero

lorno

lotaslotrias

lotuso

luaslokacas

lubrikaslubrifikas

lucida

ludas

ludas (rolon, instrumenton ktp)pleas

ludmarkajxoficho

lugro

luigaslugas

luko

lukano

luksoluxo

LuksemburgoLuxemburgia

luktas

lulas

lulasbersas

lumas

lum·o

lumbo

lumbalgiolumbago

lumbrikolombriko

lumigaslumizas

lumturofaro

luno

lunatika

lundolundio

lupovolfo

lupeolupo

lupino

lupololupulo

lustro

lutassoldas

lutro

luzerno

maceras

macxasmastikas

macxostomakogizardo

MadagaskaroMadagaskas

MadejroMadeira

madjaro, -amadyaro, -a

madono

madrigalo

mago

magazeno(granda) butiko; kartochuyo; filmuyo

magazinorevuo (ilustrita)

magi·o

magnato

magneto

magnetito

magnetofono

magnolio

mahagono

mahxinaciomashinaco

maizo

majomayo

majestamajestoza

majonezomayonezo

majoromayoro

majorano

MajorkoMayorka

majstromaestro

majusklomayuskulo

majxoramajora (muzike)

makadamo

makako

makarono

makaronio

makleraskurtajas

makrocefalokashaloto

maksimumeadmaxime

makulo

makzelo*mashelo

makzelo superamaxilo

mal-des-

malabundaskarsa

Malajamalaya

Malajsio*Malaisia

malakito

malaltabasa

malaltigasabasas

malamasodias

malamikoenemiko

malantaù (en spaco)dop

malantaùajxo (de sxipo)pupo

malantaùenretro

malaperasdesaparas

malario

malaùdacatimida

malavantagxodesavantajo

malavarajeneroza

Malavio*Malawi

malbelaleda

malbenasmaledikas

malbonamala

malbonintencamaligna~

malbrilamatida

malcxastasfornikas

maldekstrasinistra

maldekstrakornagrava~

maldelikataruda; grosiera~

maldiafanaopaka

maldikadina

maleoligna martelo; malio; (speco di sharko)

malebligaspreventas

maleolo

malestimigasdenigras

malfaciladesfacila

malfavorafunesta

malfermasapertas

malfluso, -asrefluxo, -as

malfortafebla

malforta (ne povanta uzi normale parton de sia korpo)infirma

malfruatarda

malgajatrista

malglata (pri tusxo)aspera

malglata (sulka)ardua

malglorainfama

malgrandamikra

malgrandigas, -igxasdiminutas (tr/ntr)

malgrasamagra

malgraùmalgre

malgxojatrista

malgxojaschagrenas

malgxojigasdezolas

malhelpasimpedas; jenas

malicamalicoza

maljunaolda

malkasxasdivulgas; revelas

malkasxemakandida

malklaraobskura~

malkonfesasrenegas

malkonsentadisidenta

malkonstruasdemolisas

malkovrasdeskovras

malkuragxulopoltrono

mallaborasocias

mallaboremaindolenta

mallargxastreta

mallargxanimameskina

mallaùdapejorativa

mallevigxas, -igassinkas (tr/ntr)

mallongakurta

mallongigasabrevias

mallumatenebroza; obskura

mallumotenebro

malmiopapresbita

malmodestasuperba

malmolaharda

malmultapoka

malmultekostachipa

malnetoklado

malnobligas(fig.) abasas

malnovaanciena

malordopelmelo

malpermesasinterdiktas

malpezalejera

malplejminim

malplenavakua

malplimin

malplibonigxasdekadas

malplimultominoritato

malprofitasenprofita; detrimentanta

malproksimadistanta

malprudentatemerara

malpurasordida

malpurajxokraso

malpurigassordidigas; polutas

malrapidalenta

malrespektegainsolenta

malricxapovra

malsagxastulta

malsanamalada

malsanomorbo

malsanecomaladeso

malsatahungranta

malsategofamino

malsekigasarozas

malsimilegadisparata

malsimplakomplexa

malstrecxitalaxa

malsukcesasfalias

malsupera (en hierarkio)inferiora

malsupreinfre

malsuprenirasdecensas

malsxlosasklefapertas

malsxparasprodigas

MaltoMalta

malto

maltrankviladesquieta

maltrankvilasanxias

maltrankvilas prisucias

maltrankviligastrublas, desquietigas

malutilanociva, maligna~

malutilasnocas, lezas

malvo

malvarm(ec)ofrigoro

malvarmakolda

malvarmumokatareto

malvastigaskonstriktas

malvirtovicio

mamo

mampintomamilo

mamulomamifero

mamuto

manomanuo

manao

manatolamantino

MancxurujoMandjuria

mandareno

mandarino

mandato (posxta, mona)mandato

mandiblomandibulo

mandivenokiromancio

mandolino

mandragoro

manegxo (ago)dras-exerco

manegxo (ejo)manejo

manekenomanekino

mango

mangano

manglo

-mangxa-ivora

mangxajxejodespenso

mangxamulogurmando

mangxasmanjas

mangxas (je regula okazo)repastas

mangxujo (besta)kripo

manio

maniero

manifestas

maniko

manioko

manipulas

mankas

mankatenomanoto

manometro

manovras

manplatopalmo

mansagodardo

mansardo

mantelo

mantukotualettuko~

manumoponyeto

manuskripto

maparoatlaso

mapasrelevas

maro

marbordo (regiono)litoro

marcipano

marcxomarsho

marcxandasmarchandas (tr)

mardomardio

margarino

margxenomarjino

marinas

marioneto

marko

markezotoldo~

markizomarkezo

marmelado

marmito

marmoro

marmoto

marno

marodas

Maroko

marokenomarokino

marporkomarsuino

Marso

marsupioposho o saketo di marsupialo

marsupiulomarsupialo

marsxalomarshalo

marsxasmarchas

marto

martelo

martiro

maso

masagxo, -asmasajo, -as

masakras

masiva

maskas

maskomaskilo

maskovestastravestias~

masohxismomasokismo

masonas

masto

mastikomastico

mastro

mastrumadomenajo

masxomasho

masxinomashino

masxnodoslingo

mato

matadoro

matematiko

matenomatino

materio

matraco

matrico

matrikulo

matrono

matura

maùro*mauro

MaùricioMauricio

maùzoleomauzoleo

mazurko

meblomoblo

mecenatomeceno

mecxomecho

medalomedalio

medaliono

medio

mediano

medicino

medikamento

meditas

Mediteraneo

mediumo

medolomedulo

meduzo

mefito*mofeto

megafono

megalito

megero

mejlomilio

mekaniko

mekanismo

melodaxo

melankolio

melaso

meleagrodindo

meliso

melkas

melodio

melodramo

melolonto

melono

melongenoberenjeno

memipsa

membro

membrano

memoras

memorajxosuveniro

memorando

menagxeriomenajerio

menciasmencionas

mendaskomendas

menestrelominestrelo

menhiro

meningo

meningito

menisko

mensomento

mensogasmentias

menstru·o

mentominto

mentono

mentoro

menuo

menueto

menuroliro (ucelo)

mercero

mergassubmersas

meridiano

merino

meritas

merizo

merkato

merkredomerkurdio

merlo

merlangomerlano

merlucxomerlucho

meso

mesagxomesajo

mesio

mespilomispelo

mestizomestico

metabolometabolio

metafiziko

metaforo

metakarpeometakarpo

metalo

metalurgio

metamorfozasmetamorfosas

metano

metaspozas

metatarso

meteoro

meteorologio

metiomestiero

metiistoartizano

metilo

metileno

metilernantoaprentiso

metodo

metodologio

metro

metriko

metronomo

metropolo

mevomuevo

meza

mezo

mezotinto

mezuras

mime

miamea

miasmo

miaùasmiaulas

mielo

mielcxelarovabo

mielrosomielato

mieno

migdalomandelo

migras

mikro-

mikrobo

mikrofono

mikrometro

mikrono

mikroskopo

miksasmixas

mil

milda

mili-

miliomilieto

miliardo

milico

miligramo

milimetro

miliono

militas

milito

milvomilano

mimas

mimozomimoso

minas

minomineyo

minacas

minareto

mineralo

mineralogio

miniominiumo

miniaturo

minimumeadminime

ministerio

ministro

minoraminora (muziko)

minus

minusklominuskulo

minuto

miopa

miozoto

miragxomirajo

miraklo

mirhomiro

miriado

miriapodo

mirigasastonas

mirindajxomarvelo

mirmekofago

mirto

mirtelo

mis-

misformasdeformas

misiomisiono

mislokasegaras

misteromisterio

mistifikas

mistika

mistikomistikismo

mito

mitologio

mitro

mitralomitralioso

mitulo (mangxebla)muslo

mizantropo

mizeras

mizer·o

mjelomyelo

mnemoniko

mobilizas

modo

modelo

moderasobra, ne-ecesema

moderigastemperas

moderna

modesta

modifasmodifikas

modlas

modloargiloplastilino

modulo

modulasmodulacas (voco); inflexas (vokalo)

mohajromohero

mokas

mokasenomokasino

mokmalicasardonika~

mola

molanasoedero

molara

moleomolio

molekulo

molestas

molibdenomolibdo

molkoratenera

molusko

momentoinstanto

monopekunio

monado

monahxomonako

monahxinejokuvento

monarhxomonarko

monarkio

monato

mondo

monedochuvo

moneromoneto

MongolujoMongolia

monkonkokaurio

mono (metala)moneto

monogamiomonogameso

monografio

monogramo

monoklo

monolito

monologo

monomomonomio

monopolo

monotona

monpunoamendo

monsinjoromonsinioro~

monstro

monto

montetokolino

montras

montrilomontrilo, indexo

monujo (posxa)burso

monumento

mopso

moro

morbilo

mordas

mordajxomorso

moreno

morfino

morfologio

morganatamorganatika

morgaùmorge

mortas

mortenketistokoronero

mortero

mortezo

mortigas (perforte)ocidas

mortigas kiel oferonimolas

moruo

moruso

mosko

moskeo

moskito

mosto

mosxtosinioro~, monsinioro~

moto

motacilo

motivo

motoro

mov(igx)asmovas (tr/ntr)

movlertaajila

movokvantomomento

mozaiko

Mozambiko*Mozambik

muelas

mufo

mugilosurmuleto

mugxas (kiel tondro aù kolera besto)grondas

mugxas (kiel vento)mujas

muko

mulo

mulato

muldas

multa

multe damulta

multedropoliedro

multekostachera

multiplikas

mumio

mumpsooreliono

mungomangusto

municiomuniciono

muntas

muro

mureno

murmuras

muso

musko

muskatomuskado

muskedomusketo

muskolomuskulo

muslino

musono

mustardo

mustelomartro; vizelo

musxomusho

muta

mutacio, -asmutaco, *mutacas

mutuala

muzo

muzeo

muzelo

muzikas

muzik·o

nabo

nababonabobo

nacionaciono

nadiro

nadloagulo~

nafto

naftalenonaftalino

nagxasnatas

nagxilofloso

naiva

najadonayado

najbaro, -avicino, -a

najloklovo

najtingalonaktigalo

nano

nanigasstuntas

napo

napalmo

narciso

nardo

narkotasnarkotigas

narvalo

naso

naskasnaskigas, parturas~

naskigxasnaskas

natrosodo

natrionatro

naturo

naùnon

naùtilonautilo

naùzasnauzeas

navo

navigaciasnavigas

nazo

ne antaù (tempe)erste

ne plu uzataobsoleta

ne (kontraùajxo de 'jes')no

neasnegas

nebul·o

nebulozonebuloso

necesa

necesejolatrino~

Nederlando

negativa

neglektasneglijas

negligxoneglijeo

negoco, -asfirmo; komerco, -as; transaktas

negro

negxas, -onivas, -o

negxboruloniveolo

nek ... nek

nekrologo

nekromancio

nekropolo

nekropsio, -asautopsio, -as

nektaro

nenionulo

neniamnultempe

neniu (adj.)nula

neniu (pron.)nulu

neofito

neologismo

neono

neponepoto

neperfektajxodefekto

nepotismo

neprainfalibla

nervo

nesto

neta

neùralgionevralgio

neùrologionevrologio

neùrononeurono

neùropteronevroptero

neùrozonevroso

neùtraneutra

neùtralaneutra

nevo

nevuso

ni

ni·a

nicxonicho

nigelo

nigra

nigrigasnigrigas; denigras

NigxerioNigeria

NikaragvoNikaragua

nikelo

nikotino

niksonixo

nilono

nimboaureolo

nimbusonimbo

nimfo

niplonipelo

nitoriveto

nitrogenoazoto

nivelo

nivelilolibelo

nobela

nobla

nocionociono

nocxonocho

nodo

nokt·o

noktuo

nokturno

nom·o

nomado

nomas (donas nomon al)nomizas

nomas (vokas nomon de)nomas

nombro

nombraskontas

nomenklaturo

nominativo

nordo

norio

normo

normalanormala

Normanda

NorvegujoNorvegia

nostalgio

notas

notario

notas mensemerkas

Nov-Zelando

nova

novelo

novembro

novico

nuor

nu!

nuanco

nubo

nuda

nudelonudlo

nugato

nuko

nukleanukleala; (atomo) nukleara

nukleo

nuksonuco

nulozero

numeniokurlio

numero

numeratoro

numismatiko

nun

nun·a

nuncio

nuntempaprezenta~

nur

nur·a

nutras

oazooaziso

obeasobedias

obeemaobediema; docila

obelisko

objekto

-obl--opl-

oblatoobleo

obligacioobligaciono

oblikvaobliqua

oblonga

obolo

obscenaobcena

obsedas

observas

observatorio

obsidiano

obstaklo

obstinaobstin-anta, -ema

obstrukco, -asobstrukto, -as

obtuza

obuso

oceano

Oceanio*Oceania

oceloto

odo

odoras

ofendasofensas

oferas (kiel al dio)sakrifikas

oferas (prezentas)ofras

ofertasofras por kompro (varo o servo); aucionas

ofico

ofic·isto

oficialaoficala

oficiro

ofta

oft·e

oftalmologio

oftegafrequa

ogivo

ogro

-oida/o-oida/o

-ojda/o-oida/o

ok

okangulooktogono

okazaseventas

okazo (estigxo)evento

okazo (iu cirkonstanco)okaziono

okcidentowesto, (literature) ocidento

okro

oksidooxido

oksigenooxigeno, oxo

oksikokooxikoko

oktanto

oktavo

oktobro

okulo

okulharocilio

okulta

okulumasoglas

okulvitrojbinoklo

okupas

okupigasemployas

okzalooxalo

okzala (en kemio)oxalika

olkam

oleo

olibano

oligarhxooligarko

oligarhxiooligarkio

olivo

omagxas, -ohomajas, -o

omarohomardo

ombro

ombrelopara-pluvo, -suno

omleto

-on--im-

ondo

onionu, on

oniaonua

onidirorumoro

oniksoonixo

onkloonklulo

onkl·ino

onomatopeo

oolito

-op-

opalo

opero

operacio, -asoperaco, -as

opioopiumo

opiniasopinionas

oportuna

oportunaoportuna, komoda~

optativo

optiko

optimismo

optimisto

oro

orakolooraklo

orangutangoorangutano

orangxooranjo

oratoro

oratorio

orbito

ordoordino

ordeno

ordigasordinas

ordinara

ordinasordinacas

ordinato

ordonasimperas

orelo

orelhelikokokleo

orfoorfano

organo

organika

organismo

organizasorganizas

orgenoorgano~

orgeno

orgeno ?organo (muzikala)

orgio

orientoesto, (literature) oriento

orientasorientizas

origano

origino

originalaoriginala

oriolo

orkestro

orkideo

orlas

ornamajxoornamento

ornamasornas

ornitologio

orta

ortangulaortogona

ortodoksaortodoxa

ortografio

ortopedio

ortoptero

oscedasocitas

oscilasocilas

osmio

osmozoosmoso

osto

ostro

ostracismo

otidoutardo

otuso

ovo

ovacio, -asovaciono, -as

ovala

ovalo

ovario

ovoflavajxovitelo

ozono

pac·o

paciencapacienta

paciencopacienteso

Pacifiko

padelopaleto

pafas

pagas

pagajopagayo

pagano

pagxopagino

pagxiopajo

pajlopalio

pakaspakigas

pako

pakajxobagajo

paktotraktato, pakto

pala

palaco

palato

PalestinoPalestina

paliso

palisandro

palisaropalisaro; fenco; palisado

palmopalmiero

palmieropalmo

palpas (sercxas)tastas

palpas (tusxas)palpas

palpebro

paltopaltoto

palto varmasurtuto

palumbo

pano

panaceo

panariso

pandionoosifrago

paneas

panegiro

panelo

panelopanelo; tablero* ?

paniko

pankreasopankreato

panoramo

pansas

pantalono

pantero

pantoflo

pantomimo

papo

papagopapagayo

papavopapavero

papavkoloraponsa

papero

papiliopapiliono

papilio noktafaleno

papriko

para

par·o

parabolo

paradas

paradasparadas; ostentas

paradizo

paradoksoparadoxo

parafino

parafrazas

paragrafo

paralaksoparalaxo

paralela

paralizas

parametro

paranojo*paranoio

parapeto

parasxutoparafalo, *parashuto

parazito

pardonas

parenco, -aparento, -a

parentezo

parfumo

pargetoparqueto

parko

parlamento

parodias

parohxoparokio

paroksismoparoxismo

parolas

paroladasdiskursas

parotiditooreliono

parto

partiopartiso

participo

partikulo

partituroparticiono

paruo

pasas

pasagxerovoyajanto; (per navo) pasajanto, -ero

pasiopasiono

pasiva

pasko

pasporto

pasto

pastecxopasteto; torto

pasteùrizaspasteurisas

pastinako

pastoro

pasxaspazas

pasxtas, -igxaspastur-igas, -as

pasxtelopastelo

pasxtelo? pastilo

patopadelo; pato

patelo

patento

patino

pato (en sxakludo)pato

patogena

patologio

patoso

patro

patrio

patriarko

patrinomatro

patriota

patrolo, -aspatrolio, -as

patrono

paùtasbudas

paùzaspauzas

pavopavono

pavianobabuino

pavilonopaviliono

pavimopavaro, pavizuro

pazigrafio

peano

peco

pecxopecho

pedagogo

pedalopedalo

pedanto

pedunklo

pego

pejzagxopeizajo

pekas

peklakvajxopiklo

pektino

pelaskurigas (adavane); fugigas; incitas; kuras por atingar

pelikano

peltofuro

pelvobolo; pelvo

penas

penasesforcas

pend(ig)aspendas (tr/ntr), suspendas (tr)

pendolopendulo

pendseruropadloko

pendumaspendigas (por morto)

pendumilojibeto

penetras

penicilino

penigaardua

penikopinselo

peniso

pensas

pensiopensiono~

pensionopension-domo

pentasrepentas

pentofaradaspenitencas

pentopagasexpiacas

pentrajxopikturo

pentraspiktas

peonopiono

peonio

pepas? pipias

pepas? gorgeas

per

peramediata

perceptas

perdas

perdriko

pereasperisas

pereigafunesta~

perfekta

perfida

perfidastrahizas

perfortoviolento; forso

perfortas (ion)forsas

perfortas (iun)violentas

pergameno

periferio

perigeo

perimetro

periodo

periskopo

perko

perlo

permesaspermisas

permutas

perpendikla

perpleksaperplexa

Persa

persekutas

persekutaspersequas; persekutas

persiko

persistas

persono

perspektivo

persvadaspersuadas

perturbas

PeruoPeru

peruko

perversa

pesasponderas

pesilo (ekvilibra)balanco

pesimismo

pesimisto

pesto

petalo

petas (ion de iu)demandas

petas (iun fari ion)pregas

petegas (iun emocie)imploras

petegas (iun humile)suplikas

petiolo

petolasgambolas; petulas

petrolo

petromizolampredo

petroselo

petunklopetonklo

pezagrava

pezas

pezocentrobaricentro

pia

piano

piedopedo

piedestalo

piedfrapas (sur)tramplas

piedingoestribo

pigo

pigmeo

pigmento

pijxamo*pijamo

pikas

pikilo (de insekto)dardo

piknikas

piko (ludkarto)piquo~

pikstangopiquo

pilopilio

pilgrimas

pilkobulo (por ludo)

pilolopilulo

pilotas

piloto, -aspilot-ero, -isto, -as

pimento

pino

pincxaspinchas

pincxilopinco

pinglo

pingvenopinguino

pinto

pinto (akra)pinto

pinto (supro)somito

piocxopikono; piocho

pioniro

pipo

pipro

pipromentopiprominto

piro

piramido

pirato

PireneojPirenei

pirogo

pirolobuvrelo

piroteknikopirotekno

pistas

pistakopistacho

pistolo

pisxtopistono

pitono

pitoreska

pituitariohipofizo

pivoto

pizo

placo

placxasplezas

plado

plafono

plago

plagiato, -asplajio, -as

plagxoplajo

plando

plandumosuolo

planedoplaneto

plankopavimento, planko-sulo

planktono

planto

plantago

plantasplantacas

plastoplastiko

plastro

plata

platoplako

platajxo (de presilo)plateno

plataleospatul-ucelo

platano

platenoplatino

platvagonotruko

plaùdasplaudas

plebomaxim basa klaso di populo, plebeyaro

plebiscitoplebicito

pledas

plejmaxim

plejadopleyado

plektas

plektajxo (de haro)treso

plena

plen·-noto

plenagxa laùlegxemajora

plenagxa, -uloadulta, -o

plendas

plenumassatisfacas

pleonasmo

pleto

plezuro

pliplu

plialtigaselevas

plialtigxas (tajdo)fluxas

plifortigasrinforcas

pligrandigas, -igxasexpansas

pliigas, -igxasaugmentas

plimultomajoritato

plimultigas, -igxasaugmentas

plinto

plisas

plongxasplunjas

ploras

plotogardio

plotonopelotono

plupluse, ankore

pluaplusa, ultra

plugas

plumo

plumboplombo

plura

plur·alo

plurjaraperena

plus

pluskvamperfektoplusquamperfekto

plusxoplusho

plutokratio

plutonio

pluvas

pluvkavetoflako

pluvombreloparapluvo

pneùmatikapneumatika

pneùmatikopneumatikismo; bandajo

pneùmoniopulmonito

po

podagrogoto~ (morbo)

podetalaendetala

poefagoyako

poemo

poeto

poezio

pograndaengrosa

pojnokarpo~

pokalo(sen anso) gobleto

Polapolona

polara

poleksopolexo

polemikas

poleno

poliandriopoliandreso

polico

poligamiopoligameso

poliglota

poligono

PolinezioPolinezia

polinomopolinomio

poliomjelitopoliomielito

politiko

PollandoPolonia

polpo

PolujoPolonia

poluraspolisas

polusopolo

polvo

pomo

pompo

ponardoponiardo

poneo

ponto

pontono

poplo

poplino

popolopopulo

populara

por

por ke

poro

porcelano

porcioporciono, loto~

pordo

poreoporelo

porko

pornografiapornografa

pornografio

portas

portalo

portiko

Porto-Riko – Porto-Riko

portreto

PortugalujoPortugal

posedas

postpos

postajxo (de korpo)sedo

posteno

postenbudogarito

posteulodecendanto

postrikoltasglinas

posttagmezoposdimezo

postulas

posxoposho

posxtoposto

poto

potenciala

potenciometro

potenco (matem.)potenco

potenco, -apotent-eso, -ozo, -a

povas

pov·o

pozasposturas

pozitiva

pra-(prefixo indikanta granda tempo antee o pose)

praaprimtempa, primordiala

pragmatapragmatala

praktikas

pralino

pramoparomo

prapatroancestro

prauloancestro

precedencoprecedento

precipaprecipua

precipitasprecipitas~

preciza (klare determinita)preciza

preciza (vera, reala)exakta

predikas

prefekto

preferas

prefiksoprefixo

pregxaspregas~

pregxejotemplo

pregxejo (kristana)kirko

prelato

premaspresas

premas malsuprendepresas

premas (persono(j)n)opresas

premegaspresegas; aplastas

premio

premiso

prenas

preparas

prepozicioprepoziciono

prerogativo

presasimprimas

preskaùpreske

preskribaspreskriptas

prestidigitaseskamotas~

prestigxoprestijo

pretapronta

pretekstaspretextas

pretendas

preter

preterito

preterlasasomisas

preterpasaspreterpasas; devancas~

pretpansajxoemplastro

prezopreco

prezencoprezento (en gramatiko)

prezentasprizentar; introduktas

prezidas

pri

primaprima~

primadono

primitiva

primoloprimrozo; primulo~

princo

principo

printempo

prioro

priskribaspriskribas; deskriptas

prismoprismato

privata

privilegioprivilejo

pro

probabla

problemo

procedas

procento

procentointeresto; procento; po cento

procentajxo (komisia)gelto

procesas

procesioprocesiono

procezoprocedo (kemiala, historiala edc)

produktas

produto

profana

profanasprofanacas

profesioprofesiono

profesoro

profeto

profilo

profilaktikoprofilaxio

profitas

profunda

prognozas

programo

progresas

progresioprogresiono

projekcio, -asprojekto, -as

projektasprojetas

proklamas

prokrastasajornas

proksimaproxima

proksima alproxim

proksimumigasaproximas

prologo

promenas

promenejoesplanado~

promensalonofoyero

promesaspromisas

promociaspromocas

promontoropromontorio

pronomo

prononcaspronuncas

propagas

propagandas

proponaspropozas

proporcioproporciono

propoziciopropoziciono

propra

propravolavoluntala

proprietas

proskribasproskriptas

proskripcio, -asproskripto, -as

prospekto

prosperas

prostituasprostitucas

protagonisto

proteino

protektas

protestas

protestanto

protezo

protokolo

protoplasmo

prototipo

provasprobas

proverbo

proviantoviktualio

proviantadministraciointendanco

providenco

provinco

provizas

provizora

provokas

provtuboepruveto

prozo

prozelito

prozodio

pruo

pruda

prudenta

prujnopruino

pruno

prunelo

pruno damaskaquecho

pruntas (pruntedonas)prestas

pruntas (prunteprenas)pruntas

pruntedonasprestas

prunteprenaspruntas

PrusujoPrusia

pruvas

psalmo

pseùdo-pseudo-

pseùdonimopseudonimo

psihxopsiko

psihxozopsikoso

psikiatrio

psikologo

psikologio

publika

pudro

pufopado~, polstero~, vato~

puftaburetopufo

pugno

pulopulco

pulio

pulmopulmono

pulpo

pulvoropulvero

pulvorigas (frote aù preme)trituras

pulvorigxemafriabla

pumopumao

pumikopumico

pumpas

punaspunisas

puncxopuncho

pundo

punktopunto

punktokomokomo-punto

punlaboruloforcato

puntodentelo

pupopupeo

pupilo

pupitro

pura

pura (ne makulita)neta

pura (sen fremda elemento)pura

purgatorio

purigasnetigas, detersas; purigas

puritano

purpura

puso

pusxaspulsas

putoputeo

putinoprostitucatino, *putano

putoro

putras

rabarborubarbo

rabasspolias

rabatas

rabenorabino

rabio

rabotajxospano~

rabotas, -ilorabot-agas, -o

racioraciono

radoroto

radaro

radias

radi·o

radiatoro

radiko

radiko (vorta)temato

radioaktiva

radiografio, -asradiografo, -as

radioskopioradioskopo

radiumo

radiuso

radrondofelgo

rafano

rafinas

rajorayo

rajdaskavalkas

rajtoyuro

rajtigaslicensas

rakedoraketo

raketofuzeo

rakontas (ion fikcian)rakontas

rakontas (ion veran)naracas

ramoarieto

rampasreptas

rano

ranca

randobordo

randajxobordumo

rando (de rado)felgo

rangorango~

rangiferorentiro

rankor·o

ranunkoloranunkulo

rapida

rapidashastas

raportas

rapsodio

rara

raso

raspas

rastas

rato

ratifasratifikas

raùkarauka

raùporaupo

ravasravisas

ravino

razas

re- (denove)ri-

re- (returne)retro-

reacxetasredemtas

reagasreaktas

reakcio, -asreakto, -as

reaktoro

reala

rebuso

recenzasrecensas

recepto

reciproka

recitas

recitativo

redaktas

redaktororedakt-ero, -isto

redistilasrektifikas~

redonasretrodonas; restitucas~; revanchas~ (ntr)

reduktas

reduto

referendumoplebicito

reflekso, -areflexo, -a

reflektas

refojigasiteras; repetas

reformas

refraktas

refreno

refutas

regalas

regasregnas; guvernas; direktas

regeneras

regento

regimento

regiono

registro

registrasenrejistras

regostangolevero~

regresas

regul(ig)asregulas

regul·o

reguligiloregulatoro

regulo de kondutoprecepto

regxorej(ul)o

regximorejimo

reklamas

reklamaciasreklamacas

rekomendas

rekompencasrekompensas

rekonasrikonocas

rekordo

rekrutas

rekruto, -asrekrut-ito, -as

rekta

rektangulo

rektoro

rektumo

rekviziciasrequizitas

relo

relajorelayo

relajsorelayo

reliefo

religio

relikvoreliquio

remas

remburajxopolstero

remizogarajo~ ?

remparo

reno

rendevuo, -igxasrendevuo, -as

rendimento

renesanco

renkontasrenkontras

renomafamoza

rento

renversas

reostato

repacigaskoncilias

repagasrimborsas

repertuarorepertorio

reposedas (per ago)rekuperas

reprenasretraktas

reprezalio, -asreprezalo, -as

reprezentas

reptilioreptero

repusxas (malantaùen)repulsas

repusxas (malsupren)represas

reputacioreputo

resaltasrikochas

resaltas kontraùreperkutas (tr)

resanigas (malsanecon)remedias

resanigas (malsanulon)risanigas

resanigxaskonvalecas

resonas

respektas

respektegasveneracas

respektegindaaugusta~

respektivarispektiva

respondas

respondecasresponsas

respublikorepubliko

restas

restajxoreziduo

restoraciorestorerio

resumasrezumas

reto

retenasretenas

retenas (gxis iu okazo)ditenas

retino

retoriko

retretas

retusxasretushas

reùmatismoreumatismo

revas

reverso

revizias(ekzamenas kaj sxangxas) revizas; (kontrolas) verifikas

revoluciorevoluciono

revolvero

revuas

revuo

rezervas

rezidas

rezignaciasrezignas

rezignasrenuncas

rezino

rezistas

rezonas

rezultas

ribo

ribokasiso

ribelarebela

ribelasrevoltas

ricevasrecevas

ricxaricha

ridas

rid·etas

rifo

rifugxasrefujas

rifuzasrefuzas

rigardasregardas

rigasrigizas

rigida

riglasriglagas

rigliloriglo

rigorarigoroza

rikoltasrekoltas

rilatas (ntr)relatas (tr/ntr)

rimo

rimarkasremarkas

rimedomoyeno

rimeno

rimeno (por ligi)gurto

ringo

rinocero

ripokosto

riparasreparas

riparas nur kudredarnas

ripetasrepetas

ripozasrepozas

riprocxasreprochas

riskas

rismo

risortoresorto

ristorno, -asrimborso, -as

ritorituo

ritmo

rivala

rivelasrevelas~

rivero

riverencasreverencas

rivero grandafluvio

rizo

robo

rodas

rodorado

rododendro

roko

rokoko

rolo

romano

romanco

romantikoromantikismo

rombo(geometrio) rombo; (fisxo) turboto

rompasruptas

rompigxemafrajila

ronda

rondirocirkuito

rondirasjiras

rondvojagxoturo

ronkas

ronronas

roso

rosmaro

rosmarenorosmarino

rostas

rostbeforosbifo

rostbiforosbifo

rostro

rotoesquado~

rotaciasrotacas

rotondorotondo~

rotoro

rozo

rozalteomalvarozo

ruboeskombro

rubando

rubenorubino

rubriko

rubusarbedorovo

rudimenta

rugxareda

ruinoruinajo

ruinigas (regionon)devastas

ruktas

rukulas

rulas, -igxasrulas (tr/ntr)

ruleto

rulpremilorolero

rulsonasrotolas

rumo

RumanujoRumania

Rusa

rusto

RusujoRusia

rutino

ruzaruzema

ruzajxo krimadolo

sabatosaturdio

sablo

sabro

sabro orientacimitaro

sacerdoto

sadismo

sadisto

safiro

safrano

sagoflecho

sagaca

sagetodardo

saguosaguto

sagxasaja

SaharoSahara

sako

sakarino

sakramento

sakrilegio, -assakrilejo, -as

sakristio

saksifragosaxifrago

saksofonosaxofono

saksxalmokornamuzo

salo

salajrosalario

salamandro

salatosalado

saldodifero inter debeto e kredito, saldajo~

saldasfacas bilanco di

saliko

salikokokreveto

salmosalmono

salono

saltas

salutas

salvosalveo

sama

sam·ide·ano

sambuko

samlimakontigua

samnivelareza

Samoo*Samoa

samovaro

sana

sanatorio

sandalo

sandvicxo*sandwicho

sango

sanigasalubra; kuraciva

sankcio, -assanciono, -as

sankta (purega)santa

sankta (respekteginda)sakra

sanktoleasuncionas

saposapono

sapeassapas

sapumassaponizas

sarabando

Sard-landoSardinia

sardino

sarkassarklas

sarkasmo

sarkilobineto~

satasaturita

satano

satelito

satenosatino

satiro

satiruso

satrapo

saùcosauco

saùrkraùtosurkruto

savano

savassalvas

scenoceno

scenejoceneyo, *stejo

sceptroceptro

sciassavas

sciencocienco

sciuroskurelo

scivolakurioza

se

sedma

sedimento

segas

segmento

segxostulo

sekasika

seka kaj malfekundaarida

sekalo

sekcasdissekas

sekrecio, -asserec-uro, -as

sekreta

sekretario

sekretariato

seksosexuo

seksekmaturapubera

sekto

sektoro

sekulara

sekundo

sekundara

sekura

sekvassequas

sekvas (logike)konsequas

sekvas (sen interrompo)sucedas

selo

selakto

selenoselenio

semas

semosemino

semaforo

semajnosemano

semantiko

semestro

seminario

semolinosemolo

sen

sen-

senato

senco

sencerba, -uloimbecila, -o

sendas

SenegalioSenegal

senelirejoimpaso

senhavuloindijanto

senigasprivacas

senkonsciigasaturdas

senkulpigasexkuzas

senlaborasenlabora, chomanta

senpagagratuita

senperadireta

senpezigasalejas

senso

sensaciosensaciono

sensamasensuala~

sensxeligasexfolias~

sentas

sentenco

sentestamentaintestata

sentimento

sentinelo

sep

sepio

septembro

sero

SerbujoSerbia

sercxasserchas

serena

serenado

sergxentoserjento

serio

serioza

serposiklo

serpento

serumo

seruro

servas

servico

servosoldatoordonanco

servutoserfeso

sessis

sesangulohexagono

sesiosesiono

severa

severmora (pri si)austera

sezamo

sezono

sfero

sisu

siasua

sibarita

SiberioSiberia

siblassisas

SicilioSicilia

sidas

sidas bonefitas

sidejo (de firmo)*siejo

siderasiderala

siegxasasiejas

sienoSiena-tero, umbro~

sifiliso

sifono

sigelo, -assigl-uro, -o, -as

signo

signalas

signifassignifikas

sikomoro

silo

silabo

silentatacanta; silencanta

silentotaco; silenco

silentas (ne faras bruon)silencas

silentas (ne parolas)tacas

silfo

siliciosiliko

silikosilexo

silikato

silko

silogismo

silueto

silvio

simbiozosimbioso

simbolo

simetrio, -asimetr-eso, -a

simfitokonsoldo

simfonio

simio

simila

simpati·o

simpla

simptomo

sinagogo

sincera

sindikato

sindonadevota

sinekuro

singardacirkonspekta~

singulara

singultashipas

sinjorosiorulo, (ordinare) sioro

sinjorinosiorino

sinkas, -igassinkas (tr/ntr)

sinkop·o

sinkrona

sinodo

sinonimo

sintaksosintaxo

sintenoatitudo

sintezas

sinuo

sinuso

sirenosireno; duyongo

SirioSiria

siringolilaco

siropo

sismo

sistemo

sitelo

situaciositueso

situigassituas

situo, -assituo, -esas

skabelo

skabiozoskabioso

skafaldoeshafodo (por konstrukto)

skafandro

skaloskalo~

skalaro

skalena

skalpas

skalpokranio-pelo

skandas

skandalas

SkandinavioSkandinavia

skarabokoleoptero; skarabeo

skarlata

skarposharpo; bretelo

skatolobuxo

skeleto

skemo

skeptika

skeptikuloskeptiko

skerco

skermas

skilosquilo

skismo

skizasskisas

skizas (modle, skulpte)esbosas

skizofrenio

sklavo

sklerozoskleroso

skoloskolo~

skolopobekaso

skombromakrelo

skorio

skorpioskorpiono

Skota

SkotlandoSkotia

skrapas

skribas

skrupulo

skuassukusas

skulptasskultas

skunoskunero

skurgxasflogas

skvamosquamo

slang·o

Slava

smirgosmerilo

snufassniflas

sobra

socio

soci·eto

sociologo

sociologio

sofismo

sofisto

sofito

soifasdurstas

sojlosolio

soklo

sola

solasola; solitara

soldato

soleo

solecismo

solena

solenascelebras

solenoido

solfegxosolfejo

solida

solstico

solvas

solvassolvas; dissolvas

solventa

somero

sonas

sonato

sondas

soneto

songxassonjas

sonora

sonoras? tinklas

sonorassonas (quale klosho); resonas

sonoriloklosho

soprano

sorbasabsorbas

sorcxassorcas

sordino

sorikomusareno

sortofato

sortimentoasorturo, -ajo

sovagxasovaja

SovetunioSoviet-Uniono

sozio

spaco

spanielo

sparkocintilo (elektrala)

sparkilobujio~

spasmo

spato

spatelospatulo

specosorto

speciospeco

specialaspecala

specialaspecala; partikulara

specifaspecofika

specimeno

spegulo

spektas

spektaklo

spektro – ~

spektrofantomo; spektro

spektroskopo

spekulativasspekulas

spermo

spermaceto

spertaexperta

spertasexperiencas

spertuloexperto

spezoenfluo ed ekfluo di pekunio

spico

spiko

spikumasglinas

spino

spinacospinato

spindelo

spionas

spiono, -asspion-anto, -isto, -as

spiralo

spirasrespiras

spirito

splintolasho~

splisas

splito

spongosponjo

spontana

spontaneaspontana

sporo

sporadasporadika

sport·o

sprit(ec)oesprito

spritaespritoza

spronosporno

sproso

sprotosprato

spurotraco

stabo

stabila

stablotresto

staciostaciono

stadiostadio; etapo, etapeyo; disto inter du etapeyi

stagnas

stajoestayo~

stalostablo

stalagmito

stalaktito

stamenostamino

stampas

stampas (per matrico)estampas

stano

stanco

standardo

stango

staplomagazino

starasstacas

starigasstacigas; establisas; institucas

starigas (vertikale)erektas

statostando

statiko

statistiko

stativo

statoro

statuo

staturo

statuto

stebas

stelo

steletoasterisko

stenografas

stenografostenografisto

stentorastentora, -atra

stepo

stereofonio

stereoskopo

stereotipas

stereotipostereotipajo

sterila

sterkodungo

sternas

sternumo

stifto

stigmostigmato~ (de planto); respiro-truo

stigmatopelmarko neefacebla, stigmato

stilo

stileto

stilistiko

stilzostelto

stimulas

stipendio

stivas

stoika

stoko

stolo

stomako

stoploestublo

stovofurnelo (por varmigo)

straba

strabasregardas strabe

strangastranja

strangolasstrangulas

stratostrado

strategio

strecxastensas

streko

streptokoko

striobendo

strigo

strikas

striknino

strikta

strikta (malpufa)deslaxa, tensita

strikta (rigora)strikta

stringasembracas

stroncio

strukturo

strutostrucho

studasstudias

studento

stufas

stuko

stukasstukizas

stultastupida

stumblasfaletas (pazante)

stumpo

stupor·o

sturno

sub

suba (en hierarkio)inferiora

subacxetassubornas

subakvigassubmersas

subalterna

subfalassukombas

subfosassapas; subversas

subita

subjekto

subjugigasdomtas

subjugigas? submisas

subjunktivosubjuntivo

sublima

sublimas

submetassubordinas

subpremassubpulsas; represas; supresas

subskribas, -osignatas, -uro

substanco

substantivo

substituassubstitucas

subsxtofo (de vesto)futero

subtegmentogranario

subtenassubtenas; suportas; mantenas; sustenas

subtenas (proponon de alia)sekondas

subtila

subtrahassustracionas

subvencio, -assubsidio, -as, subvenciono, -as

sucxassugas

sucxigasalaktas

sudo

Sudafriko*Sudafrika

SudanoSudan

suferassufras

suficxa, -assufic-anta, -as

suficxesuficante, sat

suficxe bonasat bona; pasabla

sufiksosufixo

sufleo

sufokas

sugestas

suko – ~

sukosuko; sapto

sukcesassucesas

sukerosukro

sukermigdalodrajeo

sulfato

sulfido

sulfurosulfo

sulko

sulka kaj penigaardua

sulketorugo

sultano

sumo

Sumatro*Sumatra

sumigxas alamontas

suno

supo

super

supera (aùtoritate)superiora

superassuperesas; ecelas

superfluasuperflua

superlativo

supersatigasgavas

supersigno (de litero)diakritiko

supersticxosuperstico

supino

suplemento

supozas

supozitorio

suppladoeskudelo

supra

supre

suprosupr(aj)o; somito

suprajxosurfaco

suprenirasacensas

sur

suro

surda

surfaco

SurinamoSurinam

surmetas (veston)metas

surpliso

surprizas

suspektas

suspirassospiras

suverena

svarmasformikumas

svarmas, -oesam-ifas, -o

svarmojuketaspriklas

Svedasueda

SvedujoSuedia

sveltagracila

svenasesvanas; desaparas

svingasbrandisas; lansas

SvislandoSuisia

sxablonoshablono~

sxafomutono

sxajnassemblas

sxakoshakludo

sxakaloshakalo

sxakasshakesas

sxakigasshakas

sxaktoshakto

sxaloshalo

sxaltasswichas

sxaluposhalupo~, barkaso~

sxampuo, -asshampun-ajo, -as

sxancochanco

sxancelasshanceligas

sxanceligxasshancelas; vacilas~

sxangxaschanjas

sxaradosharado

sxargxascharjas

sxargxatesto (sxipa)konosmento

sxargxaùto (kun flank-tabuloj)charioto

sxargxaùto (platforma)kamiono

sxarkosharko

sxatasprizas

sxaùmospumo

sxeloshelo

sxelakogumlako

sxelo (de arbo)kortico

sxercasjokas

sxielu, el

sxiaelua

sxiboleto*shiboleto

sxikachika

sxildoshildo

sximasmoldas

sxinkoshinko

sxiponavo

sxipetaroflotilio

sxippereonaufrajo

sxiraslaceras

sxirmasshirmas

sxirmsxelo (de kranko)kartero

sxlimoslamo

sxlosasklefklozas

sxlosiloklefo

sxminkofardo

sxmirajxounguento

sxmirasindutas

sxnurokordo

sxnuregoamaro

sxnurerotorono~

sxokasshokas~

sxorbetosorbeto

sxoseochoseo

sxovelasshovelagas

sxovinismo, -ashovin-ismo, -a

sxovinistoshovinisto

sxovpecokursoro~

sxparassparas

sxpatospado

sxprucasspricas

sxrankoarmoro

sxrapneloshrapnelo

sxraùboskrubo

sxraùbasvisas

sxraùbingoskrubino

sxraùbkanelofileto~

sxraùbkaneltajlastapas

sxraùboturnilovisilo

sxtalostalo

sxtatostato

sxtelasfurtas

sxternoalcedo

sxtipolenio

sxtofostofo

sxtono (individua)stono

sxtono (materio)petro

sxtopasstopas

sxtopilostopilo; tampono

sxtormosturmo

sxtrumpokalzo

sxtrumpetokalzeto

sxtupogrado~

sxtuparoeskalero

sxtupetaroskalo~

sxuoshuo

sxuldasdebas

sxultroshultro

sxuntoshunto

sxutroshutro

sxvelasbufas

sxveligasinflas

sxvitas, -osudor-ifas, -o

tabako

tabano

tabelo

tabernaklo

tablo

tabuloplanko

tabureto

tacxmentodetachmento

tacxmentasdetachas

tafto

tagigxoauroro

taglibrodiario

tagmangxasdejunas

tagmezodimezo

tago (24 horoj)dio

tago (periodo de sunlumo)jorno

tajdomareo

Tajlando*Tailando

tajlastalias

tajlorotalioro

tajpasmashin-skribas

takimetro

taksasevaluas

taksas impostetaxas

taksio*taxio

taksimetrotaximetro

taksusotaxuso

taktiko

talento

taliotayo

talismano

taliumotalio

talko

talpo

tamarikotamarisko

tamarindotamarind-arboro

tamburo

tamen

tangenta

tangx(tusx)asfrolas

tanino

tankotanko~ (militala)

tantalo

Tanzanio**Tanzania

tapeto

tapiokotapiokao

tapiro

tapisxotapiso

taro

tarantelo

tarantulo

tardigrado

tarifo

taroko

tarso

tartrotartaro

taso

tasko

Tatara – tatara

tatuas

taùgaapta

taùtologiotautologio

taverno

tavolostrato

tavolo (tre maldika)pelikulo

teo

teamoesquado~

teatro

tedas

tegas

tegmentotekto

tegolotegulo

tegumento

teismo

teisto

tekniko

teknologio

teksastexas

teksegxobordumo

tekstotexto

tektonoteko

telefono, -astelefon-ilo, -as

telegrafas

telegramo

telekomuniko

telemetroikonometro

teleologio

telepatio

telermeblokredenco

teleskopo

televidoteleviziono

teluro

temo

temo (muzika)temato

tempo

temperamento

temperaturo

tempest·o

tempiotemporo

templo

tenas

tenaca

tenajlotenalio

tendo

tendenotendino

tendencas

tendro

tendumaskampas

tenio

tenilomancho; (turnebla) maneto

teniso

tenono

tenoro

tentas

tentaklotentakulo

teodolito

teokrato

teokratio

teologio

teoremo

teorio

teozofio

tero

ter·pomo

terakoto

terapio

teraso

terciara

terebintoterpentino

terebintarboterebinto

tereno

terhundoteriero

teritorio

termotermino

terminovorto, expresuro, termino~

terminaroterminaro~, glosario~; vortlisto

termito

termodinamiko

termometro

termostato

ternassternutas

teruroteroro

terurasterorigas

terurigxasteroras

testamentas

testament·o

testikotestikulo

testudotortugo~

tetanotrismo

tezo

tiatala

tioto, ito

tiamlore

tiaro

TibetoTibet

tibio

tieibe

tie cxihike

tieltale

tiel .. kieltam .. kam

tiel multatanta

tifo

tifoido

tifono

tigostipo

tigro

tiklastitilas

tiko (muskola)tiko

tiko (tolo)kutio

tildo

timas (instinkte)pavoras

timas (intelekte, racie)timas

timbalo

timiano

timpano

timuso

tino

tindro

tinkotencho

tinkturo, -astint-ivo, -as

tinusoatuno

tio cxico, ico

tiom datanta

tiomatanta

tipo

tipografotipografisto

tipografiotipografo

tipolotipulo

tiras

tirano

tiroida

tiroidotiroida glando

titaniotitano (metalo)

titolotitulo

titras

titrotitruro, koncentreso

tiuta, ita

tiu cxica, ica

tiuj (pron.)ti, iti

tizano

Togo

togo

toksinotoxino

tokso, -atoxiko, -a

toksologiotoxikologio

tolotelo

tolajxolinjo

toleras

tomato

tombo

tombolo

tono

tondas

tondetasrekortas

tondilocizo

tondras

TongoTonga

tonika

tonsilo

tonsilito

tonsuro

tontino

topazo

topografio

topologio

toro

torako

torcxotorcho

tordas

toreadoro

torento

torfo

torio

tornas

torpedo

torso

tortotarto

torturastormentas

tostas

tra

trabo

tradoalizeo

tradiciotradiciono

tradukas

trafasatingas; frapas; butas; renkontras; shokas

trafiko

tragantotragakanto

tragedio

trajektorio

trajnotreno

trajtotraito

trakeo

trakomo

trakopiaskalquas

traktas

traktajxotraktato

traktatopakto; traktato

traktoro

tralavasrinsas~

tramo

trampolino

tranc·o

trancxajxoloncho

trancxas (surface)sekas

trancxas (tute tra)tranchas

trancxeotrancheo

trancxilokultelo

trankvilatranquila

trankvila (mense)quieta

trans

transdonastransdonas; transmisas

transepto

transfiguras

transformas

transformatoro

transigastransferas

transistoro

transitas

transitivatransitiva

transkapigxaskulbutas

transmutacio, -astransmuto, -as

transportas

transsubstancigastransubstancias

transversa

trapenetraspermeas

trapezo

trasorbigasimbibas

tratas

tratruasperforas

traùmotraumato

travibrastresayas

travidebladiafana

tre

trefo

trejnasentrenas

tremas

tremastremas; trepidas; fremisas

tremkantotremolo

trempas

trenashaulas

trenas? tranas

trepano

tretasfulas

trezoro

tri

triangulo

triaso

tribotribuo

tribunalo

triciklo

trifolio

trigonometrio

trihxinotrikino

trikastrikotas

trilas

triliono

trilobito

trilogio

trimestro

TrinidadoTrinidad

trinkasdrinkas

trinomotrinomio

tripo

triptiko

triremo

tritikofrumento

triumfas

trivialavulgaracha; triviala~

tro

trobadorotrubaduro

trofeo

trogo

troglodito

troglodito (birdo)regolo

troigasexajeras

troleo

trombono

trombozotromboso

trompas

trompas la esperojn dedeceptas

trompito naivadupo

trono

tropo

tropiko

tropismo

trotuaro

trovas

truo

trudasimpozas

trufotruflo

trulo

trumpeto kun klavojbuglo

trumpeto (sen klavoj)trumpeto

trunko

trupo

trusto

truto

tualet·o

tubo

tuberogibo; tubero; saliajo

tuberkulo

tuberkulozotuberkloso

tufo

tufpendajokvasto

tujquik

tuj apudan

tujotuyo

tuko

tukano

tuko tualetatoalo

tulipo

tumoro

tumulo

tumultas

tuno

tunelo

TunizioTunizia

turoturmo

turbano

turbino

turdo

turistoturisto

Turka

turkisoturkezo

TurkujoTurkia

turn(igx)asturnas (tr/ntr)

turnas sin (al)rekursas (ntr)

turtoturturo

tusas

tusilagotusilajo

tusxastushas

tusxsensotakto~

tutatota

Ugando**Uganda

-uj-(loko, cxambro) -uy-; (establo) -eri-

ujokontenilo; utensilo~

ujo specialaetuyo

ukazo

ulo? kerlo

ulcero

uleksoulexo

ulmo

ulno

ulno (mezuro)ulno

ulno (osto)kubito

ultimato

ululas

umbiliko

ungounglo

ungoepidermokutikulo

ungventounguento

uniouniono~

uniform·o

unika

unisono

unitarianounitaro

universo

universitato

unuun

unuaunesma

unuanimaunanima

unuarangaprimara

unufojeunfoye

unuformauniforma

unuigasunionas

unuigxounion(es)o

unukoloramonokroma

uragano

Ural-montojUrali

uraniourano

urbo

ureo

urgxas (estas urgxa)urjas

urgxas (iun fari ion)incitas

urino

urinas, -ourin-ifas, -o

urno

urso

urtiko

urtikario

UsonoUsa

utero

utila

utopio

uverturo

uzas

uzur·o

uzurpas

ùatowato

vadas

vaflo

vagas

vagino

vagono

vakas

vaksovaxo

valo

valentovalenco

valeriano

valida

valizo

valoras

valor·o

valsas

valvo

vampiro

vana

vanado

vandoparieto

vandalo

vango

vanilo

vantemovanitato; frivoleso

vaporo

varo

varfowarfo

varias

varicelo

variko

variolo

varma

varmega (pri klimato)torida

varmetatepida

varpowarpo

vartenejomagazino

vasalo

vasta

vato

vatobuloswabro

vazo

vazovazo; jaro

vazelino

veftowefto

vegetaravejetar-ana, -ala

vegetasvejetas

vejnoveino

vekasvekigas

vekigxasvekas

vekto

vektoro

veloseglo

veldasweldas

velenovelino

velkas

velkasdeperisas

velocipedo

veluro

venas

vendas

vendoplacomerkato

vendredovenerdio

veneno

venenasintoxikas

veneravenerala

Venezuelo*Venezuela

vengxasvenjas

venigasqueras~

venkasvinkas

vent·o

ventolasventilas

ventopusxoburasko

ventro

ventrikloventrikulo

ventumasventizas; fanas

vera

verando

verbo

verbeno

verda

verdigroverdigriso

verdikto

vergo

vergovergo, ramo~

verko

verkasskriptas

vermo

vermicxelovermicelo

vermuto

verniero

verniso

veroniko

verso

versioversiono

versxajnaprobabla

versxasvarsas

versxas gutopeinstilas

vertebro

vertigxo, -asvertijo, -as

vertikala

veruko

vervo

vespo

vespero

vespermangxasdineas

vespertokiroptero

vesto

vestiblovestibulo

vesxtojileto

vetasparias

vetero

veterano

veterinaro

vetoo, -asveto, -as

vetperistobukmakero

veturas (en veturilo)vehas

veturas (pri veturilo)iras, movas

veturas (rajdas)kavalkas

veturiloveturo

veziroviziro

vi (pluralo)vi

vi (sing.)vu

viavua; via

viadukto

viandokarno~

viatiko – ? (antaù/ante morto)

vibras

viburno

vic-vice- (vice-prezidanto); stif- (stif-patro)

vicgrafoviskomto

viciovecho

vicigasalinias

vidas

vidva

viglaalerta; briska

vigvamo*wigwamo

vikario

viktimo

vikuno

vilagxovilajo

vimenooziero

vino

vinagro

vindasovindilo

vindotukolanjo

vinjetovinyeto

vintro

vintrodormashibernas

violo

violonoviolino

violoncxelovioloncelo

vipurovipero

viro

virga

virinomuliero

virino (edzinigxinta aù vidvino)damo

virseksamaskula

virtovertu

virtuala

virtuoza

viruso

viscerovicero

viskomistelo

viskiowiskio

viskoza

vistowisto

visxasvishas

vito

vitro

vitriolo

vivas

vivecavivaca

vivonaskavivipara

vizo*vizumo

vizagxovizajo

vizagxkolorokarnaciono

vizioviziono

viziero

vizitas

Vjetnamujo*Vietnam

vjoloviulo

vocxovoco

vocxdonasvotas

vodevilo

vojovoyo

vojagxasvoyajas

vojstrekotreko

vokas

vokalo

vokativo

voktointendanto, kontrolisto

volas

volatila

volbovulto

volframowolframo

volliberecoarbitrio

volonte, -asvolunte, -as

volto

voltmetro

volumotomo

volumenovolumino

volupto

volvas

vomas

vomero

vorto

vortaro (kun difinoj)dicionario

vortic·o

vortpentrasdeskriptas

vostokaudo

votasvovas

vualovelo

vulgara

vulkanovolkano

vulkanizas

vulpofoxo

vulturo

vundas

Zambio*Zambia

ZanzibaroZanzibar

zebro

zebuo

zefiro

zenito

zeùgmo*zeugmo

zibelozibelino

zigzagas

zingibrojinjero

zinko

zirkono

zodiako

zono

zoologio

zorgas (agas por)sorgas

zorgas (maltrankviligxas pri)sucias

zumas

zumferogimbardo


6,986vorti / vortoj
10 SEP 11